Virheellisesti kytketyt reitittimet

Netti on toiminut jo jonkin aikaa, mutta joillakin asiakkailla on tilanne joka edelleen näyttää siltä, ettei verkkomme toimisi. Syynä on yleensä, että verkossa on asiakkaita jotka ovat kytkeneet reititinlaitteensa väärin. Olemme jo löytäneet kaksi virheellisesti kytkettyä asiakasreititintä, mutta verkko ei voi toimia täysin oikein niin kauan kuin siellä on vielä virheellisesti kytkettyjä reititinlaitteita.

Ukonilman aikana asiakkaat irroittivat reitittimensä pistorasiasta. Niin pitääkin tehdä jotta laite tulee suojattua salamaniskuilta. Samalla verkkokaapeleita on myös irroitettu reitittimistä. Sekin on perusteltua siltä varalta että omaan järjestelmäään on vielä jäänyt sähköverkkoon yhdistettyjä laitteita. Silloinhan salaman aiheuttama jännitepiikki etenee edelleen verkkojohtoja pitkin huolellisesti pistorasiasta irroitettuihin laitteisiin.

Kun sitten ukonilma on ohi täytyy kaapelit ehdottomasti kytkeä entisellä tavalla, sillä muuten syntyy alempana kuvattuja ongelmia. Erityisen tärkeää on, että päätelaitteesta tuleva kaapeli kytketään oikein.

Reitittimessä on vain yksi liitin johon päätelaitteesta tuleva kaapeli tulee kytkeä. Tuossa liittimessä lukee usein WAN tai Internet. Se on usein myös eri värinen (tavallisesti sininen) ja erillään muista liittimistä. Kun Fiber2Home päätelaitteesta tuleva kaapeli kytketään reitittimeen syttyy yleensä myös kyseinen LED-valo, jossa usein on myös Internetiä esittävä kuvake.

Miksi virheellisesti kytketty kaapeli häiritsee muita asiakkaita?

Internet toimii IP-numeroiden varassa ja  niin toimii myös kotona rakennettu sisäverkko. Osuuskunnan verkon IP-numerot tulevat osuuskunnan laitehuoneessa sijaitsevalta reitittimeltä. Kotiverkon IP-numeroita tarjoaa päätelaitteeseen kytketty reititin.

IP-numero on neljästä numerosta koostua numerosarja. Verkkomme reitittimen tarjoamat IP-numerot ovat julkisia. Niiden ensimmäiset numerot ovat 185 ja 122. Kyseisten IP-numeroiden avulla asiakas voi liikennöidä Internetissä.

Kotireitittimen antamat numerot ovat yksityisiä. Ne alkavat yleensä numeroilla 192 ja 168, esimerkiksi näin: 192.168.1.101, 192.168.2.20 tai 192.168.0.50 . Yksityisten IP-numeroiden avulla voi liikennöidä kotiverkossa, mutta ne eivät kelpaa Internetissä, eivätkä edes osuuskunnan lähiverkossa.

Reitittimissä on palvelu joka tarjoaa näitä IP-numeroita automaattisesti. Silloin kun kotireititin on kytketty väärin päin, niin että päätelaitteesta tuleva kaapeli onkin asennettu kotiverkon liittimiin, syntyy häiriötilanne jossa kotiverkkoon tarkoitettuja yksityisiä IP-numeroita välittyy muille asiakkaille. Silloinhan yksityisen numeron saanut naapuri ei voi liikennöidä Internetiin.

Miten asiakas voi tarkistaa onko reitittimelle välittynyt virheellinen IP-numero?

Se on vaikeaa sillä IP-numeron voi vain lukea reitittimen ohjelmiston avulla. Valitettavasti verkossamme on monenmerkkisiä reitittimiä ja vaikka kaikki olisivatkin samanmerkkisiä niin käyttöliittymä vaihtelee mallista toiseen. Sen takia on vaikea antaa yleispäteviä ohjeita IP-numeron todentamisesta.

IP-numeron voi kuitenkin todeta jos kotiverkossa on verkkokaapelin avulla kytkettyjä laitteita. Silloin kotitietokone kytketään suoraan Fiber2Home päätelaitteeseen. Tällöin koneelle välittyy suoraan verkon kautta tullut IP-numero.

IP-numeru löytyy yleensä alhaalla ohjauspaneelin verkkoa koskevan osion tai tehtäväpalkin oikeassa laidassa olevan verkkokuvakkeen avulla. Toimenpide on kuvattu kotitietokoneen asennustyötä kuvaavassa artikkelissamme. Jos koneelle on välittynyt virheellinen IP-numero pitää se kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa vikailmoituksen yhteydessä.