Aihearkisto: Uutiset

Kuukausimaksuerien maksuajankohtaa aikaistetaan

Osuuskunta etsii jatkuvasti keinoja liiketoiminnan tehostamiseksi. Keskustelimme aiheesta myös tilitoimiston kanssa. Kirjanpitäjä suosittelee, että osuuskunnan tulisi siirtyä käytäntöön, jonka mukaan laskut erääntyisivät maksukauden viimeisinä päivinä. Kun tilikauden saamiset kirjautuisivat välittömästi oikealle tilikaudelle, tasekirja-aineiston valmistaminen tulee sujuvammaksi ja tilinpäätöksen valmistaminen tulee edullisemmaksi.

Lähestymme vuoden loppua, jolloin on syytä tarkastella kirjanpidon menettelyjä niin että viimeiset laskut osuvat oikealle tilikaudelle. Laskutamme viidettä maksuerää jo toisen maksukuukauden puolessa välissä, jolloin maksu erääntyy kuukauden lopussa.

Toivottavasti uusi maksuajankohta ei aiheuta vaikeuksia jäsenille.

Kuhmon kaupunki myönsi Timoniemen kyläyhdistykselle tukea kyläverkkohankkeen valmisteluun

Kuhmon kaupunkistrategiassa on visioitu, että Kuhmossa tulee voida elää täyttä elämää metsän ja kulttuurin valtakunnassa. Kestävä kaupunki rakennetaan sopeuttamalla infrastruktuuria. Harvaan asutun maaseudun asukkaille on saatava aikaan luonnon ääriolosuhteita kestävät tietoliikenneyhteydet.

Timoniemen kyläyhdistys haki 7 950€ kyläverkkohankkeen valmisteluun Timoniemen kylän 26 taloudelle ja 1 yritykselle ja Sylväjän kylän 52 taloudelle ja 4 yritykselle, Kaupungin elinvoimavaliokunta päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijänä toimineen kaupunginjohtaja Juhana Juntusen päätösehdotuksen. Määräraha varataan kaupungin elinkeinojen kehittämisen määrärahoista.

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta huolehtii verkkojen ylläpidosta ja yhdysliikenteen järjestämisestä rakentamalla KEKKOSNOSTE-hankkeen puitteissa runkoyhteyden Timoniemen liittymän ja taajaman välille. Kyläverkot jäävät kuitenkin yhdistyksen omaisuudeksi, mikä on tärkeää, jotta asukkaat voivat sopimuskauden jälkeen itsenäisesti päättää mahdollisimman edullisen internetyhteyden hankintatavasta.

Kyläverkkohankkeen moottorina on kyläyhdistyksen jäsenten aktiivisuus. Kynnys kyläverkon rakentamiselle on kuitenkin korkea, sillä valmisteluun sisältyy huomattavia kustannuksia, joista kylät eivät voi suoriutua itsenäisesti. Kyläyhdistyksen hakemus koskee rakennustyötä edeltäviä kustannuksia, kyläverkkojen verkko- ja kustannussuunnittelua, lupamaksua ja muita hankevalmisteluun liittyviä kuluja.

Älykäs kylä -valmisteluhanke vireillä

English summary: In this news article the cooperative informs members and stakeholders of its Smart Rural 27 community about preparation of a project application submitted through the smart village program of the Finnish Food Authority.

Ruokavirasto on julkaissut maaseudun elinvoimaa rakentavan CAP27-tukiohjelmansa. Sen yhteydessä on mahdollista hakea valmistelurahaa Älykäs kylä -hankkeiden suunnitelmien kiteyttämistä ja yhteistyökumppaneiden sidottamista varten. Osuuskunta on hakenut kyseistä tukea, Ruokavirasto on ilmoittanut hakemuksen vireilletulosta ja Elävä Kainuu Leader on puoltanut hakemuksen hyväksymistä.

Valmisteluhanke antaa Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnalle mahdollisuuden kiteyttää valmisteilla olevan ’Älykäs kylä’ -hankkeen suunnitelmaa toteutuskelpoiseksi ja tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Osuuskunta kokoaa yhteen ja sitouttaa yhteistyöhankkeen toimijat. Toteutettavaa hankekokonaisuutta, tavoitteita ja toimenpiteitä määritellään yhteisöllisesti.

Hakija etsii yhteisiin tavoitteisiin sitoutuvia suomalaisia ja kansainvälisiä kumppaneita ja sidosryhmiä. Kuhmon ja Kainuun harvaan asutun maaseudun asukkaat ja yritykset ovat toiminnan välittömiä kohteita. Verkostoitumalla saadaan varsinaisen hankkeen pilottien vaikuttavuutta lisättyä yltämään Suomen harvaan asutuille alueille ja myös kansainvälisesti EU:n Smart Rural 27 -hankkeen energiaryppään jäsenille.

Päämääränä on tuoda päivänvaloon niitä infraosaamisen kehittämistoimenpiteitä, joita maaseudun kyläverkoissa tarvitaan, kun Suomi siirtyy tietoyhteiskunnan aikakaudelle. Kyläverkkojen laitetilojen voimavarat sekä rakentamisen toimenpiteet ovat hakijan erityisiä mielenkiinnon kohteita. Valmistelun aikana valitaan ne keinot, jotka tehokkaimmin edistävät harvaan asutun maaseudun kyläverkkojen älykkäitä ratkaisuja.

Kyläverkkojen laitetilojen voimavarat sekä rakentamisen toimenpiteet ja täsmäpaikannus ovat hakijan erityisiä mielenkiinnon kohteita. Valmistelun aikana valitaan ne keinot, jotka tehokkaimmin edistävät harvaan asutun maaseudun kyläverkkojen älykkäitä ratkaisuja.

Maaseudun älykkyyttä tavoitellaan hankintoihin ja rakentamisen kustannustehokkuudella. Päämäärään päästään kestävään kehitykseen, energiatehokkuuteen, kyläturvallisuuteen, ilmaston ääri-ilmiöihin, energialainsäädäntöön ja yleishyödyllisen seutuverkon häiriöihin ja riskeihin kohdistuvilla toimenpiteillä.

Hankkeen raportissa määritellään älykkään ja kestävän kyläverkkorakentamisen käsitteitä: siinä inventoidaan Maaseutuohjelman kannalta oleellisia yhteisöllisen toimijuuden ja uuden teknologian toimintatapoja, avoimeen koodiin perustuvaa kehittämistä, automatiikan, paikkatiedon ja esineiden internetin kehittämisen uusimpia keinoja.

NOSTERIIHI-hanke julkaisee aineistojaan ja raporttejaan suomen ja englannin kielillä hakijan Smart Rural 27 -palstalla: https://nettinoste.fi/wp/category/smart-rural-27/.

Nopeaa laajakaistaa koko Kuhmoon -loppuraportti

Kuhmon tavoitteena on jo pitkään ollut, että kaupungin alueelle rakennettaisiin kaikkialle ulottuva laajakaistaverkko. Edistääkseen tavoitetta kaupunki käynnisti 1.4.2020 hankkeen, jonka tarkoituksena oli kasvattaa tietoisuutta kyläverkkojen rakentamisesta.

Viime vuoden lopussa päättynyt hanke järjesti aktivoinitilaisuuksia Vartiuksessa, Iivantiirassa, Nivakylässä, Timoniemellä, Lauvuksessa ja Lentualla. Lisäksi hanke tuotti valtakunnallisen kyläverkkorakentamisen verkkoseminaarin sekä kylien monipalvelukeskuksia koskevan suunnitelman.

Hanke edesauttoi kyläverkkohankkeitaan valmistelevia kyliä suunnittelupanoksilla. Se tuotti myös runsaasti kyläverkkorakentamisen käytännön ohjeita.

Kaupunki on jättänyt ELY-keskukselle loppumaksatuspyynnön, jonka liitteenä tulee olla hankkeen loppuraportti. Raportti sisältää yksityiskohtaisia kuvauksia tilaisuuksien sisällöstä ja runsaasti mielenkiintoista tietoa kyläverkkorakentamisen menetelmistä. Asiakirjan voi noutaa osuuskunnan media-arkistosta:

'Nopeaa laajakaistaa koko Kuhmoon' -loppuraportti

Aktivointihanke on esimerkki rahoitusta puoltaneen Elävä Kainuu Leaderin ja Kuhmon kaupungin yhteistyöstä. 7 040 euron kokonaisrahoituksella toteutettua hanketta tuettiin 5 657 eurolla maaseuturahastosta.

Osuuskunnan varsinainen kokous 24.7.2022 klo 13:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-salissa

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan varsinaisen kokouksen kutsuu hallitus koolle sunnuntaina 24.7.2022 kello 13:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-salissa, osoitteessa Väinämöinen 2.

Varsinaisessa kokouksessa päätetään osuuskuntalain 5. luvun 4§:n mukaan varsinaiselle kokoukselle kuuluvista asioista:

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta; 2) taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä; 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille; 4) hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan valinnasta.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä viikkoa ennen kokousta osuuskunnan osoitteessa: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta, Kokkovaarantie 1063, 88760 Iivantiira.

Kokousaineisto toimitetaan pyydettäessä osuuskunnan jäsenille. Aineistoa voi tilata osuuskunnan www-sivuston yhteydenottolomakkeella.

Hallitus

Osuuskunnan palvelujen hinnasto (1.5.2022-)

Osuuskunnan varsinainen kokous 29.8.2021 teki esityksen hintojen muutoksista, joiden pohjalta hallitus hyväksyi kokouksessaan 6.3.2022 uuden hinnaston. Liittymämaksut ja kuukausimaksut säilyvät ennallaan. Merkittävimmät 1.5.2022 voimaan astuvista muutoksista ovat:

  • Maksamattomasta laskusta aiheutuvasta muistutuslaskusta peritetään 6 € / muistutus, sisältäen laskukopion, maksutilanneselvityksen, postituskulut ja arvonlisäveron.
  • Pankkikulujen noususta johtuen paperilaskulisä on 3 € / lasku sisältäen arvonlisäveron.
  • Tietoliikenteen vikatilanteissa osuuskunta neuvoo edelleen jäseniä sähköposteilla ja puhelimitse. Kotitalouden sisätilaan sijaittuvan vian etsinnästä ja korjaustoimenpiteistä veloitetaan vastedes 60 € (sis. ALV) ja kilometrikorvaus.

Uusi hinnasto on noudettavissa osuuskunnan verkkosivuilta.

Osuuskunnan varsinainen kokous 29.8.2021 klo 13:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-salissa

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan varsinaisen kokouksen kutsuu hallitus koolle sunnuntaina 29.8.2021 kello 13:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-salissa, osoitteessa Väinämöinen 2.

Varsinaisessa kokouksessa päätetään osuuskuntalain 5. luvun 4§:n mukaan varsinaiselle kokoukselle kuuluvista asioista:

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta; 2) taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä; 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille; 4) hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan valinnasta; Lisäksi kokous hyväksyy esityksen tuotteiden hinnoittelusta.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä viikkoa ennen kokousta osuuskunnan osoitteessa: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta, Kokkovaarantie 1063, 88760 Iivantiira.

Kokousaineisto toimitetaan pyydettäessä osuuskunnan jäsenille. Aineistoa voi tilata osuuskunnan www-sivuston yhteydenottolomakkeella.

Hallitus

Asiakasliittymien kaista kasvaa lokakuun alkupuolella 200/200 Mbit/s tasolle

Osuuskunta on päivittänyt Internet-kapasiteettia koskevan IP Transit -sopimuksensa teleyhtiö Telian kanssa. Lokakuun alusta voimaan astuvan sopimuksen perusteella osuuskunnan Internet-yhteyden kaista kasvaa kaksinkertaiseksi.

Uusi sopimus mahdollistaa myös asiakasyhteyksien kaistan kasvattamisen kaksinkertaiseksi, niin että liittymien kautta tarjottu kaista voidaan lokakuun alkupuolella nostaa 200/200 Mbit/s tasolle.

Internet-yhteyksien kapasiteettitarve kasvaa nopeasti. Puhutaan eksponentiaalisesta kasvusta. Erityisesti verkkoneuvottelujen yleistyminen ja siirtyminen nettivälitteiseen teräväpiirto-TV -välitykseen siirtyminen lisää jatkuvasti kaistan tarvetta.

Tässä kohdin tehty valokuituinvestointi osoittaa voimansa. Valokuituverkossa kapasiteetin nosto on kohtalaisen pieni toimenpide. Toteutettava muutos suoritetaan laiteasetuksia muuttamalla. Näin valokuituverkko noudattaa kestävän kehityksen tunnusmerkkejä.

Langatonta viestintää tarvitaan toki vastaisuudessakin, mutta sillä on oma rajattu käyttöalueensa. Mobiliverkon päivittäminen suoritetaan sen sijaan yleensä ns. haarukannosto -periaatteella eli koko verkko - asiakaslaitteista laitehuonevälineistöön asti - joudutaan rakentamaan uudelleen.

Uusi palvelutaso ei vaikuta osuuskunnan kuukausimaksujen hinnoitteluun.