Aihearkisto: Hinnat

Osuuskunnan palvelujen hinnasto (1.5.2022-)

Osuuskunnan varsinainen kokous 29.8.2021 teki esityksen hintojen muutoksista, joiden pohjalta hallitus hyväksyi kokouksessaan 6.3.2022 uuden hinnaston. Liittymämaksut ja kuukausimaksut säilyvät ennallaan. Merkittävimmät 1.5.2022 voimaan astuvista muutoksista ovat:

  • Maksamattomasta laskusta aiheutuvasta muistutuslaskusta peritetään 6 € / muistutus, sisältäen laskukopion, maksutilanneselvityksen, postituskulut ja arvonlisäveron.
  • Pankkikulujen noususta johtuen paperilaskulisä on 3 € / lasku sisältäen arvonlisäveron.
  • Tietoliikenteen vikatilanteissa osuuskunta neuvoo edelleen jäseniä sähköposteilla ja puhelimitse. Kotitalouden sisätilaan sijaittuvan vian etsinnästä ja korjaustoimenpiteistä veloitetaan vastedes 60 € (sis. ALV) ja kilometrikorvaus.

Uusi hinnasto on noudettavissa osuuskunnan verkkosivuilta.

Liittymien hinnat

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta, 23.8.2014

HINNASTO

1. YLEISTÄ

Luoteis-Kuhmossa rakennetaan Kainuun ELY-keskuksen myöntämällä maaseuturahaston hanketuella valokuituverkko vuonna 2014. Tässä hinnastossa esitetään hankkeessa rakennettavien liittymien maksut. Myöhemmin ei liittymiä ole mahdollista rakentaa edullisilla ehdoilla.

ELY:n rahoituksessa painotetaan erityisesti hankkeen vaikutuksia elinkeinoelämään ja yritystoimintaan sekä olemassa olevaan asutukseen ja aktiiviseen kylätoimintaan. Julkinen tuki on 74 % hankkeen kokonaiskustannuksesta. Verkosta tulee osuuskuntaan liittyville jäsenille mahdollisimman edullinen, kun lisäksi 19,5 % sen kokonaiskustannuksesta katetaan vastikkeettomalla henkilö- ja konetyöllä.

2. OSUUSMAKSU 100

Osuuskuntaan jäseneksi liittyjän osuusmaksu on kaikissa tapauksissa 100 . Jäsen maksaa sen vain kerran, yhden kuukauden kuluessa jäseneksi hyväksymisestä. Osuusmaksun lisäksi maksetaan liittymismaksu(t) (ks. kohta 3).

Osuusmaksu on siirto- ja palautuskelpoinen. Se ei sisällä arvonlisäveroa.

Osuuskunnan hallitus hyväksyy jäsenyydet hakemuksesta. Jäsenyys ei siis ole ilmoitusasia. Osuuskunta käsittelee jäsenhakemukset yhdenvertaisesti jäsentensä edut huomioon ottaen. Jäsenellä ei ole velvollisuutta hankkia liittymää.

3. LIITTYMISMAKSU

Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen. Se maksetaan jokaisesta liittymästä. Liittymismaksu ei sisällä arvonlisäveroa.

Liittymissopimus tulee tehdä viimeistään 2 viikkoa ennen kaapelinlaskutyön alkamista runkoverkon ja kiinteistön välillä. Mikäli liittymissopimus tehdään mainittujen 2 viikon aikana, liittymismaksun korotus on 50 %, kuitenkin vähintään 50 . Mikäli myöhästyminen on aiheutunut liittyjästä riippumattomasta syystä, asia ratkaistaan tapauskohtaisesti. Myöhemmin tehtäviin liittymissopimuksiin soveltuu kohta 6.

Perusliittymä (100/100 Mb) 500

Perusliittymän nimellinen Internet-nopeus on 100/100 Mbit/s. Lähiverkon (osuuskunnan sisäinen liikenne) nimellinen liikennöintinopeus on 1/1 Gbit/s. Käyttömaksu sisältää kaikissa liittymätyypeissä 24 % arvonlisäveroa.

Varaus 250

Varaus ei oikeuta liikennöintiin osuuskunnan verkossa. Varausmaksu luetaan varaajan hyväksi, kun varaus muutetaan muuksi liittymäksi.

Hyvinvointiliittymä ( 10/10 Mb) 0,00

Hyvinvointiliittymiä pyritään tarjoamaan rajattu määrä. Hakija voi perustella hyvinvointiliittymän tarvetta mm. seuraavilla seikoilla: ikä, terveys- ja hyvinvointipalveluiden tarve sekä taloudellinen tilanne. Ratkaisun tekee osuuskunnan hallitus tai osuuskunnan valtuuttama riippumaton asiantuntijataho. Liittymismaksusta huolehtii perusliittymän mukaisesti viranomais- tai sponsoritaho.

Nimellinen Internet-nopeus on 10/10 Mbit/s. Lähiverkon nimellinen liikennöintinopeus on 1/1 Gbit/s.

Vapaa-ajan asunnot (100/100 Mb) 500

Vapaa-ajan asunnot sisältyvät ehdollisesti rakennushankkeen piiriin. Sisältymisen ratkaisee osuuskunnan hallitus tapauskohtaisesti, ottaen huomioon rakentamisen olosuhteet, vaikutukset muuhun rakentamiseen ja kustannukset. Erityistä huomiota kiinnitetään talkootyön määrään. Liikennöintinopeudet ovat samat kuin perusliittymässä.

Liittymä oikeuttaa liikennöintiin verkossa 5 peräkkäistä kuukautta tai sen osaa vuodessa. Laskutuskuukaudet ovat touko-syyskuu käyttökuukausien ajoittumisesta ja niiden määrästä riippumatta.

Muut liittymätyypit

Muut mahdolliset liittymätyypit käsitellään tapauskohtaisesti.

4. MAKSUTAVAT

Kertamaksu

Hinnaston hinnat soveltuvat, kun liittymismaksu maksetaan kerralla sopimusehtojen mukaisesti.

Osamaksu

Liittymismaksu voidaan maksaa osamaksulla:

- Liittymä 500 osamaksuerä 24 /kk, 24 kk, yhteensä 576
- Varaus 250 osamaksuerä 24 /kk, 12 kk, yhteensä 288

Ennakkomaksu

Mikäli liittymismaksun lisäksi myös ensimmäisten 2 vuoden käyttömaksut maksetaan liityttäessä, myönnetään ennakkoon maksettujen käyttömaksujen summasta 20 % alennusta. Ehto ei sovellu varaukseen eikä hyvinvointiliittymään.

Käyttömaksu

Käyttömaksu maksetaan kuukausittain. Sen voi maksaa vaihtoehtoisesti vuosittain kertamaksuna, jolloin se laskutetaan kyseisen vuoden tammikuussa.

5. TALOUDEN SISÄISET RAKENTAMISKUSTANNUKSET

ELY:n hanketuki ei kata talokohtaisia investointeja. Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta tuottaa kaapeliliittymän rakennuksen ulkoseinään asti. Osuuskunta ei määrää talouden sisälle sijoittuvista päätelaitteista eikä rakenteista, vaan jäsen hankkii ne valitsemaltaan toimittajalta. Toimittajatahot ja hinnat ovat nähtävillä osuuskunnan www-sivustolla. Kyseiset tiedot ovat myös tilattavissa Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan osoitteesta.

Kotitalouden sisällä suoritettavien asennusten arvo on päätelaitteista ja asennustavasta riippuen vähintään n. 150 , sisältäen arvonlisäveron.

Liittymän rakentamistavoista voi tiedustella osuuskunnan toimihenkilöiltä.

6. LIITTYMÄN HANKINTA ELY:N TUKEMAN RAKENNUSHANKKEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Hinnat ja ehdot ovat voimassa vain 30.9.2014 mennessä tehtäville liittymissopimuksille, ellei osuuskunta ilmoita lisäajasta nettisivuillaan nettinoste.fi.

Mikäli liittymissopimus tehdään mainitun päivämäärän jälkeen, veloitetaan liittymän rakentamisesta aiheutuvat kulut täysimääräisesti, kuitenkin vähintään 2 500 . Kulut riippuvat rakentamisolosuhteista ja ovat tyypillisesti suuruusluokaltaan 10 000 .

7. MUUT EHDOT

Hinnat ovat voimassa suoraveloitukselle ja sähköiselle laskulle. Paperilaskulisä on 2 / lasku sisältäen arvonlisäveron.

Osuuskunta voi tarkistaa hintoja ja muita ehtoja sääntöjensä mukaisesti.

Kuukausimaksu

Sääntöjen mukaan osuuskunnan kokous päättää palvelujen hinnoitteluperiaatteista. Osuuskunnan liittymän kuukausimaksu on 35 euroa, sisältäen arvolisäveron. Paperilaskulisä on 2  / lasku sisältäen arvonlisäveron.

Ylijäämä käytetään ensisijaisesti tietoliikenneverkon 
kehittämiseen tai palvelujen hinnan alentamiseen jäsenille.