Osuuskunnan varsinainen kokous 24.7.2022 klo 13:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-salissa

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan varsinaisen kokouksen kutsuu hallitus koolle sunnuntaina 24.7.2022 kello 13:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-salissa, osoitteessa Väinämöinen 2.

Varsinaisessa kokouksessa päätetään osuuskuntalain 5. luvun 4§:n mukaan varsinaiselle kokoukselle kuuluvista asioista:

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta; 2) taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä; 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille; 4) hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan valinnasta.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä viikkoa ennen kokousta osuuskunnan osoitteessa: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta, Kokkovaarantie 1063, 88760 Iivantiira.

Kokousaineisto toimitetaan pyydettäessä osuuskunnan jäsenille. Aineistoa voi tilata osuuskunnan www-sivuston yhteydenottolomakkeella.

Hallitus

Osuuskunnan palvelujen hinnasto (1.5.2022-)

Osuuskunnan varsinainen kokous 29.8.2021 teki esityksen hintojen muutoksista, joiden pohjalta hallitus hyväksyi kokouksessaan 6.3.2022 uuden hinnaston. Liittymämaksut ja kuukausimaksut säilyvät ennallaan. Merkittävimmät 1.5.2022 voimaan astuvista muutoksista ovat:

  • Maksamattomasta laskusta aiheutuvasta muistutuslaskusta peritetään 6 € / muistutus, sisältäen laskukopion, maksutilanneselvityksen, postituskulut ja arvonlisäveron.
  • Pankkikulujen noususta johtuen paperilaskulisä on 3 € / lasku sisältäen arvonlisäveron.
  • Tietoliikenteen vikatilanteissa osuuskunta neuvoo edelleen jäseniä sähköposteilla ja puhelimitse. Kotitalouden sisätilaan sijaittuvan vian etsinnästä ja korjaustoimenpiteistä veloitetaan vastedes 60 € (sis. ALV) ja kilometrikorvaus.

Uusi hinnasto on noudettavissa osuuskunnan verkkosivuilta.

Osuuskunta luopuu sähköpostilla laskuttamisesta

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan hallitus päätti kokouksessaan 6.3.2022, että laskutusvaihtoehdoista poistetaan sähköpostilasku. Asiaan liittyvän tiedustelun seurauksena sähköpostiasiakkaiden lukumäärä supistui kymmeneen, jonka jälkeen erillisen laskutustavan jatkaminen koettiin olevan liiallinen kustannusrasite ja riskitekijä.

Entisille sähköpostiasiakkaille toimitetaan seuraavaa kuukausimaksuerää koskeva lasku veloituksetta paperilaskuna. Tämän jälkeen asiakkaat voivat jatkaa paperilaskuasiakkaina, tilata E-laskun tai sopia pankin kanssa suoramaksujärjestelyistä. Paperilaskuista veloitetaan 1.5.2022 lähtien 3 euroa.

Osuuskunnan varsinainen kokous 29.8.2021 klo 13:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-salissa

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan varsinaisen kokouksen kutsuu hallitus koolle sunnuntaina 29.8.2021 kello 13:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-salissa, osoitteessa Väinämöinen 2.

Varsinaisessa kokouksessa päätetään osuuskuntalain 5. luvun 4§:n mukaan varsinaiselle kokoukselle kuuluvista asioista:

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta; 2) taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä; 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille; 4) hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan valinnasta; Lisäksi kokous hyväksyy esityksen tuotteiden hinnoittelusta.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä viikkoa ennen kokousta osuuskunnan osoitteessa: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta, Kokkovaarantie 1063, 88760 Iivantiira.

Kokousaineisto toimitetaan pyydettäessä osuuskunnan jäsenille. Aineistoa voi tilata osuuskunnan www-sivuston yhteydenottolomakkeella.

Hallitus

Osuuskunnan varsinainen kokous 4.10.2020 klo 13:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-salissa

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan varsinainen kokous pidetään 4.10.2020 klo 13:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-salissa, osoitteessa Väinämöinen 2, 88760 Kuhmo.

Varsinaisessa kokouksessa päätetään osuuskuntalain 5. luvun 4§:n mukaan varsinaiselle kokoukselle kuuluvista asioista:

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2) taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä;
3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille;
4) hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan valinnasta;

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä viikkoa ennen kokousta osuuskunnan osoitteessa:

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta, Kokkovaarantie 1063,
88760 Iivantiira. Kokousaineisto toimitetaan pyydettäessä osuuskunnan jäsenille. Aineistoa voi tilata osuuskunnan www-sivuston yhteydenottolomakkeella.

Osallistuvien osuuskunnan jäsenten ja heidän asiamiesten tulee ilmoittautua ennakkoon 2.10.2020 mennessä osuuskunnan www-sivuston yhteydenottolomakkeella tai kirjeellä osuuskunnan osoitteeseen, jotta hallitus voi tarvittaessa ryhtyä mahdollisiin COVID-19 pandemiaan liittyvien viranomaismääräysten vaatimiin valmisteluihin. Näistä ilmoitetaan tarpeen vaatiessa osuuskunnan www-sivustolla.

Hallitus

Asiamiehen valtakirjalomake

Asiakasliittymien kaista kasvaa lokakuun alkupuolella 200/200 Mbit/s tasolle

Osuuskunta on päivittänyt Internet-kapasiteettia koskevan IP Transit -sopimuksensa teleyhtiö Telian kanssa. Lokakuun alusta voimaan astuvan sopimuksen perusteella osuuskunnan Internet-yhteyden kaista kasvaa kaksinkertaiseksi.

Uusi sopimus mahdollistaa myös asiakasyhteyksien kaistan kasvattamisen kaksinkertaiseksi, niin että liittymien kautta tarjottu kaista voidaan lokakuun alkupuolella nostaa 200/200 Mbit/s tasolle.

Internet-yhteyksien kapasiteettitarve kasvaa nopeasti. Puhutaan eksponentiaalisesta kasvusta. Erityisesti verkkoneuvottelujen yleistyminen ja siirtyminen nettivälitteiseen teräväpiirto-TV -välitykseen siirtyminen lisää jatkuvasti kaistan tarvetta.

Tässä kohdin tehty valokuituinvestointi osoittaa voimansa. Valokuituverkossa kapasiteetin nosto on kohtalaisen pieni toimenpide. Toteutettava muutos suoritetaan laiteasetuksia muuttamalla. Näin valokuituverkko noudattaa kestävän kehityksen tunnusmerkkejä.

Langatonta viestintää tarvitaan toki vastaisuudessakin, mutta sillä on oma rajattu käyttöalueensa. Mobiliverkon päivittäminen suoritetaan sen sijaan yleensä ns. haarukannosto -periaatteella eli koko verkko – asiakaslaitteista laitehuonevälineistöön asti – joudutaan rakentamaan uudelleen.

Uusi palvelutaso ei vaikuta osuuskunnan kuukausimaksujen hinnoitteluun.