Nopeustestit

Verkon nopeutta on tapana selvittää erilaisten www-palveluiden avulla. Sellaisia ovat Speedtest ja vaikkapa Soneran omia liittymiä varten suunnitellut välineet.

Vaikka tämä on kätevä tapa saada nopeasti suuntaa antavaa tietoa verkon toimivuudesta on kuitenkin syytä huomauttaa, että nämä välineet eivät mittaa todellisia siirtonopeuksia. Ne perustuvat näytteiden käyttöön sekä mittausjärjestelyihin, jotka eivät aina tuota mitattavan nopeuden todellista lukemaa.

Alaspäisen siirtonopeuden voi mitata luotettavasti käyttämällä yliopistoverkon, FUNET:in kehittämää testiä. FUNET:in palvelin on hyvin lähellä kansallista solmukohtaa, joten mittaustulokset vastaavat läheisesti todellista siirtonopeutta.

Windowsissa FUNET:in järjestämä mittaus suoritetaan käynnistämällä Windows komentotulkki. Avaa Komentorivi-ikkuna napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat ja Komentorivi.

Perusta tarvittaessa väliaikaistallennuksia varten hakemisto, esim. c:\temp ja suorita sen jälkeen komentotulkissa komento:

ftp ftp.funet.fi

Käyttäjätunnukseksi kirjoitetaan hyvien tapojen mukaisesti anonymous ja salasanaksi oma sähköpostitunnus. Sen jälkeen suoritetaan komennot:

cd dev
bin
lcd c:\temp
get  10Mnull

Palautteena on jotakin tämäntapaista:

ftp> get 10Mnull
200 PORT command successful
150-Connecting to port 2058
150 10240.0 kbytes to download
226-File successfully transferred
226 1.462 seconds (measured here), 6.84 Mbytes per second
ftp: 10485760 tavua vastaanotettu kohteessa 1,50Sekuntia 7004,52kt/s

Siirtonopeus on kt/s. Mbit/s nopeus on karkeasti laskien kymmenkertainen. Palvelusta poistutaan komennolla quit. Komentotulkista poistutaan komennolla exit.

Jos oma nopeus on vain muutaman mbit/s suuruinen, on syytä ottaa yhteyttä verkon ylläpitoon. Se onnistuu joustavimmin tämän sivoston yhteydenottovälineen avulla.

Viestintävirasto valmistelee parhaillaan yhdessä muiden eurooppalaisten regulaattoreiden kanssa kaikkien saatavilla olevaa mittausvälinettä. Välineen valmistumisajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa, mutta asiaa voi tiedustella vuoden 2018 lopulla.