Tuotantokatkos

Sen jälkeen kun osuuskunnan verkko saatiin käynnistettyä olemme viime päivinä vastaanottaneet raportteja palvelun laadun puutteista. Yhteyden laatu on asteittain huonontunut.

Syynä on toimivuutta heikentävä ylimääräinen haittaliikenne mikä on näkynyt kaistan asteittaisena vähenemisenä. Viime päivinä on asiakkaiden koneille myös välittynyt väärää nimipalvelutietoa mikä on johtanut toimimattomuuteen.

Osuuskunta eristi aluksi asiakkaita toisistaan kytkimien tasolla niin että kyläverkkojen lähinaapureilta ei välittynyt haittaliikennettä. Eilen samaa toimenpidettä toteutettiin koko verkon osalta.

Kytkinpinon rakentaminen edellytti käyntejä kaikisssa laitehuoneissa mikä vei oman aikansa. Tarkoituksena on estää etteivät muita kytkimiä käyttäviltä asiakkailta enää välity ylimääräisiä tietopaketteja. Nimipalvelua voi virkistää irrottamalla reitittimen ja työaseman kaapelin noin 20 sekunnin ajaksi.

Osuuskunta pahoittelee toimenpiteestä aiheutunutta tuotantokatkosta. Toivomme, että toiminta pian palaa normaaliksi.