ELY jatkanut hankeaikaa kesäkuun loppuun

NOSTE-hanketta on toteutettu nopealla aikataululla. Syynä on, että ELY:n alkuperäisessä tukipäätöksessä määrättiin että hankkeen on saatava työnsä valmiiksi vuoden 2014 loppuun mennessä.

Syksyn 2014 aikana kävi ilmi, että hankekautta voisi kenties pidentää seuraavan vuoden helmikuun loppuun. Tällöin näytti ilmeiseltä, että voisimme säädetyssä ajassa saada valmiiksi runkoverkkoasennuksien lisäksi jäsenten kotiliittymät, laitetilat ja teletekniset työt.

Myöhemmin asetelma muuttui entistä edullisemmaksi kun EU:lta kantautuneiden viestien perusteella näytti mahdolliselta jatkaa hankekautta keskikesään. Osuuskunta haki jatkokautta heinäkuun loppuun asti.

Kainuun ELY-keskus on 2.12.2014 tehdyssä päätöksessa ilmoittanut, että investointihankkeelle myönnetään jatkoaikaa 30.6.2015 asti. Tällä päätöksellä halutaan varmistaa tuen oikea-aikainen ja häiriötön maksu tukipäätöksen mukaisesti ennen ohjelmakauden loppua. Erityisehtona on, että loppumaksuhakemus tulee toimittaa 30.8.2015 mennessä jotta maksatus saadaan suoritettua maaseutuviraston asettamassa aikataulussa.

Hankkeen toteutustilanne mahdollistaa ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti hankkeen loppuun saattamisen päätöksen aikataulun mukaisesti, niin että osuuskunnan verkko tulee rakennettua 2015 kesäkuun loppuun mennessä. Liiketoimintavaihe käynnistyy vastaavasti viimeistään syyskuun loppuun mennessä.