Kotitarverakentajan asennusopas

NOSTE-hankkeen rahoitus kattaa kaapeliverkon rakennustyöt talon ulkoseinän viereen, jonne jätetään 20 m kieppi. Moni kysyy, että mihin noita kieppejä tarvitaan?

Lapiokaivamisen mestari Kauko Väisänen mittaa 70 cm ojan syvyyttä tarkoitusta varten valmistetulla kepillä
Lapiokaivamisen mestari Kauko Väisänen mittaa 70 cm ojan syvyyttä tarkoitusta varten valmistetulla kepillä

Ne ovat niitä tilanteita varten, joissa asennukseen pitää myöhemmin tehdä muutoksia. Kaapelin pituutta on halpa lisätä rakennusvaiheessa, mutta myöhemmin suoritettu pidentäminen on kallista. Kiepillä varmistetaan, että jatkoksia voidaan tehdä kaikissa olosuhteissa. Esim. nippusiteellä koottu kaapelikieppi kääritään esim. jätesäkkiin ja sijoitetaan sellaisenaan tai tarvittaessa sondin kanssa talon viereen, lähelle seinää kaivettuun kuoppaan.

Ennen kaivamista on syytä selvittää sähkökaapeleiden kulkureitti kaapelihakulaitteen avulla. Kriittiset kohdat merkitään kepeillä. Reitti suunnitellaan huolella merkitsemällä asennusreitti kiinteistökohtaiseen suunnittelulomakkeeseen, joka lopuksi toimitetaan työmaan johdolle tai suoraan hankkeen vetäjälle. Lomakkeita tarvitaan kun muut kun rakentaja itse suorittaa jälkeenpäin erilaisia toimenpiteitä. Nopeastihan asennustiedot tuntuvat katoavan rakentajien muistikuvista.

Kaapelin asennussyvyys on 70 cm. Monin paikoin on esimerkiksi kallioista tai kivistä johtuen vaikea noudattaa suositussyvyyttä. Silloin on tärkeää, että syvyys poikkeamat merkitään kepeillä tai paikantimella, jotta tieto on siirrettävissä suunnitelmakarttoihin. Poikkeamista pitää myös tehdä merkintöjä kiinteistökohtaisiin karttoihin. Kaikki terävät kivet poistetaan ennen kaapelin laskemista kaivantoon. Kaivantoon pannaan tarvittaessa täytehiekkaa jottei kaapeli vaurioidu. Noin 20 cm kaapelin yläpuolelle asennetaan varoitusnauhaa, jotta seuraavan asennustyön yhteydessä ehkä puutteellisesti näytetty kaapeli huomataan ennen mahdollista kaapelivauriota.

Entä miten toimitaan kun valokuitukaapeli kulkee pihan tai puutarhan poikki? Kotitontilla kaapeli vedetään toisinaan jäteviemäri- tai vesiputkeen. Asennuskourulla kaapelireitti kulkee joustavasti kivikkoisenkin maaston läpi. Kaapeli liukuu kohtalaisen hyvin näissä putkissa, joten on makuasia että haluaako putkeen jättää vetonarun.

Jos kotitarverakentajan reitillä on muita, tulevaisuudessa mahdollisesti asuttavia taloja, niin niiden kohdalle asennetaan myös edellä kuvattu kieppi sondipallon kera, jotta jatkoksen mahdollistava kieppi on myöhemmin paikannettavissa. Tässäkään ei ole syytä säästää kaapelia, sillä kaapelin pidentäminen ja haaroittaminen ovat kalliita toimenpiteitä. Mahdollisten siltojen kohdalla asennetaan samoin kieppi ja paikantamista helpottava sondi. Tierummut kierretään yksityistien sijoitussopimuksessa kuvatulla tavalla.

Kaikki erityistä huomiota vaativat kohdat merkitään kepeillä jotta ne on helposti paikannettavissa työn dokumentointivaiheessa. Kaapelin molemmat päät merkitään keltaisella kangasteipillä, ja kaapelipäihin kirjoitetaan liittymän koodi. Tällä tavoin merkittynä muut urakoitsijat ja teleteknisten töiden suorittajat tunnistavat helposti kaapelin.