Kaapelin maadoittaminen talopäässä

Viestintävirasto on julkaissut raportin maadoittamisen hyvistä menettelytavoista: Selvitys viestintäverkkojen sähköisestä suojaamisesta ja maadoituksista. Raportti on julkaistu viestintäviraston julkaisusarjassa (8.9.2014) ja sen on laadittu Pekka Koivisto Oy:n toimesta.

Kiinteistöpäässä maadoittamiseessa näyttää olevan kahta koulukuntaa: Ohjeessa neuvotaan, että kaapeli voidaan eristää tai kiinnittää kotitalouden maahan.

Jos kiinteistössä on pienjänniteverkon liittymä ja standardin mukainen maadoitusjärjestelmä päämaadoituskiskoineen, talokaapeli voidaan maadoittaa yhdistämällä metalliosat rakennuksen päämaadoituskiskoon vähintään 6 mm² kuparijohtimella.

Eristäminen tapahtuu niin että kaapelin rakennetta vahvistavat teräslangat katkaistaan ainakin metrin päässä ulkoseinästä, niin että salama ei hakeudu maihin talon seinien sisällä. Jos etäisyys on liian pieni, salama saattaa muodostaa valokaaren. Viestintäviraston konsultti ehdottaa, että kaapeli pitää maadoittaa viimeistään noin 300 metrin päässä kotitaloudesta.

Maadoittamista paljon tärkeämpää on että mahdollisia sähköpotentiaalin eroja tasoitetaan. Se tapahtuu kytkemällä yhteen kaikki sähköä johtavat osat. Tavallisimmin kytkentä tehdään maadoituskiskon avulla.