Nopeaa laajakaistaa koko Kuhmoon -loppuraportti

Kuhmon tavoitteena on jo pitkään ollut, että kaupungin alueelle rakennettaisiin kaikkialle ulottuva laajakaistaverkko. Edistääkseen tavoitetta kaupunki käynnisti 1.4.2020 hankkeen, jonka tarkoituksena oli kasvattaa tietoisuutta kyläverkkojen rakentamisesta.

Viime vuoden lopussa päättynyt hanke järjesti aktivoinitilaisuuksia Vartiuksessa, Iivantiirassa, Nivakylässä, Timoniemellä, Lauvuksessa ja Lentualla. Lisäksi hanke tuotti valtakunnallisen kyläverkkorakentamisen verkkoseminaarin sekä kylien monipalvelukeskuksia koskevan suunnitelman.

Hanke edesauttoi kyläverkkohankkeitaan valmistelevia kyliä suunnittelupanoksilla. Se tuotti myös runsaasti kyläverkkorakentamisen käytännön ohjeita.

Kaupunki on jättänyt ELY-keskukselle loppumaksatuspyynnön, jonka liitteenä tulee olla hankkeen loppuraportti. Raportti sisältää yksityiskohtaisia kuvauksia tilaisuuksien sisällöstä ja runsaasti mielenkiintoista tietoa kyläverkkorakentamisen menetelmistä. Asiakirjan voi noutaa osuuskunnan media-arkistosta:

'Nopeaa laajakaistaa koko Kuhmoon' -loppuraportti

Aktivointihanke on esimerkki rahoitusta puoltaneen Elävä Kainuu Leaderin ja Kuhmon kaupungin yhteistyöstä. 7 040 euron kokonaisrahoituksella toteutettua hanketta tuettiin 5 657 eurolla maaseuturahastosta.