Aihearkisto: Uutiset

Osuuskunnan varsinainen kokous 1.3.2015, klo 14 Hietaperän koululla

Osuuskunnan sääntömääräinen varsinainen kokous järjestetään sunnuntaina 1. maaliskuuta 2015, kello 14 Hietaperän koululla, Pohjoispuolentie 2091, 88900 Kuhmo.

Kokouksessa käsitellään osuuskunnan säännöissä ja osuuskuntalaissa mainitut asiat.

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta on vastaanottanut 22 jäsenen vaatimuksen osuuskunnan ylimääräisen kokouksen järjestämisestä jotta jäsenet saisivat tarpeellista ajantasaista tietoa hankkeen toteutustilanteesta, tavoitteista sekä toiminnan näkymistä ja jotta osuuskunnan varsinaisen kokouksen pitämisen jälkeen hyväksytyt voisivat osallistua päätöksentekoon. Jäsenet vaativat koollekutsumista NOSTE-hankkeen ja osuuskunnan ajantasaista tilannetta koskevan esittelyn kuulemista sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitsemista varten.

Osuuskunta on samoin vastaanottanut 41 jäsenen allekirjoittaman vaatimuksen osuuskunnan kokouksen koolle kutsumista jotta osuuskunnalle voidaan valita uusi hallitus toimintakyvyttömäksi osoittautuneen nykyisen hallituksen tilalle.

Kirjelmien vaatimukset täyttyvät järjestämällä sääntömääräinen varsinainen kokous, jossa jäsenet saavat tarvitsemansa tietoa ja mahdollisuuden osallistua osuuskunnan päätöksentekoon. Käsittelemällä osuuskuntalain ja osuuskunnan sääntöjen määrittelemät varsinaisen kokouksen kokousasiat tulevat myös kirjelmissä mainitut muut seikat huomioiduksi.

Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla.

Tervetuloa!

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan hallitus

ELY jatkanut hankeaikaa kesäkuun loppuun

NOSTE-hanketta on toteutettu nopealla aikataululla. Syynä on, että ELY:n alkuperäisessä tukipäätöksessä määrättiin että hankkeen on saatava työnsä valmiiksi vuoden 2014 loppuun mennessä.

Syksyn 2014 aikana kävi ilmi, että hankekautta voisi kenties pidentää seuraavan vuoden helmikuun loppuun. Tällöin näytti ilmeiseltä, että voisimme säädetyssä ajassa saada valmiiksi runkoverkkoasennuksien lisäksi jäsenten kotiliittymät, laitetilat ja teletekniset työt.

Myöhemmin asetelma muuttui entistä edullisemmaksi kun EU:lta kantautuneiden viestien perusteella näytti mahdolliselta jatkaa hankekautta keskikesään. Osuuskunta haki jatkokautta heinäkuun loppuun asti.

Kainuun ELY-keskus on 2.12.2014 tehdyssä päätöksessa ilmoittanut, että investointihankkeelle myönnetään jatkoaikaa 30.6.2015 asti. Tällä päätöksellä halutaan varmistaa tuen oikea-aikainen ja häiriötön maksu tukipäätöksen mukaisesti ennen ohjelmakauden loppua. Erityisehtona on, että loppumaksuhakemus tulee toimittaa 30.8.2015 mennessä jotta maksatus saadaan suoritettua maaseutuviraston asettamassa aikataulussa.

Hankkeen toteutustilanne mahdollistaa ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti hankkeen loppuun saattamisen päätöksen aikataulun mukaisesti, niin että osuuskunnan verkko tulee rakennettua 2015 kesäkuun loppuun mennessä. Liiketoimintavaihe käynnistyy vastaavasti viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

Hanke rakensi 160 km yleisten teiden reittejä

NOSTE-hankkeen yleisten teiden reittejä rakennettiin kovalla vauhdilla. Urakkaan osallistui viisi TLT-Connectionin ja Maanrakennusliike Voitto Pulkkisen kaivuriyksikköä. Aluksi näytti epävarmalta, että saadaanko verkko valmiiksi ennen rakennuskauden loppua. Vaikka talvi teki tuloaan parikin kertaa, urakoitsijoiden taitavuus ja sitoutuneisuus tehtävään riittivät haasteiden voittamiseen.

Vuoden 2014 rakennuskauden lopussa kaikki suunnitellut pääreitit saatiin rakennettua; poikkeuksena Vuosanka, jossa ei ollut riittävää tilaajien kiinnostusta. Oheisessa kartassa vihreät paksut viivat kuvaavat 150 km yleisiä teitä pitkin rakennettua verkkoa. Tilanne näytti tältä 1.12.2014:

NOSTE: Yleiset tiet

Kesällä 2015 osuuskunta rakensi vielä 10 km pitkän yhdysliikennereitin joka yhdistää verkon pohjoispuolen päätepisteen TeliaSoneran Kuhmon keskustassa sijaitsevaan liityntäpisteeseen.

Osuuskunnan puhelin

Yhteydenottolomake on kiireellisen rakennuskauden aikana suositeltava viestien välitystapa. Kiireellisissä tapauksissa voi myös kokeilla yhteydenottoa osuuskunnalle hankittuun puhelimeen. Näppäinpuhelimiin tottuneet voivat varmistaa viestin perillemenon hyödyntämällä kännykän lyhytsanomaviestiominaisuuksia.

Osuuskunnan puhelinliittymän numero on:

040-3577868 (MA-PE 9-17)

Liittymien hinnat julkaistu

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan liittymien edulliset hinnat ovat pääpiirteittäin olleet tiedossa jo kauan. Jäseniksi aikovat ovat kuitenkin tunteneet epävarmuutta kun hinnoista ei ole ollut saatavilla lopullista päätöstä.

Osuuskunnan hallitus päätti kokouksessaan 23.8.2014 liittymien hinnoista ja hinnasto on julkaistu www-sivuston HINNAT-osastossa. Tutustu hinnastoon ja liity osuuskunnan jäseneksi.

Voit tilata hinnaston ja osuuskunnan kotiosoitteeseen lähettämällä yhteydenottolomakkeella osuuskunnalle aiheeseen liittyvän viestin.

Hinnasto on myös saatavana PDF-muotoisena asiakirjana.

Talkoorakentaminen etenee vauhdilla

Alhaalta ylöspäin rakentuva talkootyö muodostaa NOSTE-hankkeen selkärangan. Talkootoiminnan organisoiminen on oma haasteensa, mutta sitten kun punaisen langan pää on löytynyt loksahtavat ratkaisut nopeasti paikoilleen.

Talkoorakentamista Hiidentauksentiellä
Talkoorakentamista Hiidentauksentiellä

Kun Ylä-Vieksille saatiin kaapelia ja muuta rakennusmateriaalia, ovat työporukat ryhtyneet rakentamistehtäviin. Meneillään oleva työ ruokkii innostusta: Hiidentauksentiellä saatiin neljä uutta liittymää heti kun Matti Niskasen ohjaama aura rupesi kyntämään tienlaitaa.

7.8.2014 pidetyssä työkokouksessa puhuttiin jo pelkkää asiaa kiinteistösuunnitelmien laatimisesta, reittien muuttamisesta, työturvallisuudesta ja nopeasti syntyvien uusien rakenteiden kirjaamisesta. Ylä-Vieksillä on monenlaista osaamista ja nyt pitää valita paikallinen työjohto niin että työ etenee hyvässä järjestyksessä.

Kaapelin vetoa Kokkovaarantiellä
Kaapelin vetoa Kokkovaarantiellä

Iivantiirassa on tehty työtä kahdella työmaalla. Hietalahdessa saatiin aikaan kaksi uutta liittymää kun sähkötolppien varaan rakennettu ilmakaapeli muutettiin maakaapeliksi.

Yhteys Hietalahteen rakentui Kokkovaarantietä pitkin kun uuttera kyläyhdistyksen johtaja, Voitto Pulkkinen kaivoi uraa tien penkereeseen. Pekka Niskanen rakensi telineen traktorin kärryä varten, tilaamalla Nopan konepajalta laakeroidut kiinnikkeet.

Vapaa-ajan liittymät kuuluvat hankerahoituksen piiriin

NOSTE-hankkeessa vakinaisiin taloihin, maatiloihin ja yrityksiin rakennettavat liittymät ovat ensisijaisessa asemassa. Vapaa-ajan asujat ovat kuitenkin avainasemassa osuuskunnan rahoitustilannetta ja liiketoimintaa rakennettaessa.

Niinpä Kainuun ELY-keskus on ilmoittanut, että myös vapaa-ajan asuntoihin rakennettavat liittymät kuuluvat NOSTE-hankkeen rahoituksen piiriin. Tämä tarkoittaa että hankkeen johto voi hinnoitella vapaa-ajan liittymät niin että niitä voidaan hankkia samoilla ehdoilla kuin muitakin liittymiä.

Ylä-Vieksin reittisuunnittelijoiden koulutus SU 15.6. klo 15 talkootoimistolla

Kyläverkkojen reittisuunnitelmat ovat valmiina ja nyt aloitamme rakentamisen. Rakennustyö alkaa kotitaloukssa ja etenee sieltä kyläteille. Kyläteiltä rakennustyö siirtyy yleisille teille.

Suunnittelija kerää kotitalouksia, niiden reititystä ja talon asennustöitä koskevaa tietoa
Suunnittelija kerää kotitalouksia, niiden reititystä ja talon asennustöitä koskevaa tietoa

Kotitalouksien, yritysten ja julkisrakennusten alueilla työ suoritetaan talkoopohjaisesti aina talon ulkoseinään asti. Talon pätelaitteen asentaminen on tilaajan ja asentajan välistä kauppaa, josta on mahdollisuus tehdä kotitalousvähennys.

Kun kaikki kotitalousreitit ovat valmiina alkaa kyläteihin kohdistuvat urakat. Lopulta ryhdytään yleisillä teillä toteutettaviin urakoihin.

Ennen varsinaiseen rakentamiseen ryhtymistä, tarkennamme ensi tilassa kotitalouksien reittejä, niin että kaivutyö voi alkaa todenteolla ja hyvin suunnitellusti. Suunnittelutyö suoritetaan yhteisöllisesti ja talkootyönä. Hankkeen nimeämät suunnittelijat tekevät työtään yhteistuumin asukkaiden kanssa.

Ylä-Vieksin talkoosuunnittelijat kokoontuvat sunnuntaina 15.6.2014 klo 15. Koulutustilaisuus pidetään NOSTE-hankkeen talkootoimistolla, joka sijaitsee rivitalon asunnossa 1.

Esittely Ylä-Vieksillä 29.5.2014 klo 13

Luoteis-Kuhmon valokuituverkon rakentaminen alkaa. Liikkeelle lähdetään Ylä-Vieksiltä ja Iivantiirasta. Tule kuulemaan ja kysymään siitä Koskenmäen kaupan baarille helatorstaina 29.5.2014 klo 13-17.

Hanketta ja tavoitteita esitellään klo 13 ja uudelleen tarvittaessa klo 15 lähtien. Erityisesti työn aloittavat ylävieksiläiset toivotaan joukolla mukaan tilaisuuteen, mutta kaikki muutkin alueen kiinnostuneet ovat tervetulleita!

Asiasta tarkemmin postilaatikoihin jaettavassa kutsussa.

Luoteis-Kuhmon valokuituverkon rakentaminen alkaa. Liikkeelle lähdetään Ylä-Vieksiltä ja Iivantiirasta. Tule kuulemaan ja kysymään siitä Koskenmäen kaupan baarille helatorstaina 29.5.2014 klo 13-17. Tilaisuuden järjestävät kyläyhdistys ja verkko-osuuskunta yhdessä. Kahvitarjoilu.

Hanketta ja tavoitteita esitellään klo 13 ja uudelleen tarvittaessa klo 15 lähtien.

Erityisesti työn aloittavat ylävieksiläiset toivotaan joukolla mukaan tilaisuuteen, mutta kaikki muutkin alueen kiinnostuneet ovat tervetulleita!

Asiasta tarkemmin postilaatikoihin jaettavassa kutsussa.