Aihearkisto: Smart Rural 27

Tällä kaksikielisellä palstalla osuuskunta raportoi Älykäs maaseutu 27 -hankkeen energiayhteisön toiminnasta.

Under this bilingual category the cooperative reports work of its Smart Rural 27 energy community.

Smart Rural 27 -hanke

English: This is a brief introduction to the essence of the Smart Rural 27 project and its energy cluster. It describes work methods of the energy cluster and its Finnish companion program.

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta on liittynyt EU:n 'Älykäs maaseutu 27' -hankkeen energiayhteisöjen ryhmään. Smart Rural 27 (SR27) -hanke kokoaa yhteen toimijoita, jotka haluavat järkevöittää energian käyttöä uuden teknologian ja älykkään yhteisöllisyyden keinoilla.

Osuuskunnan energiayhteisön toimintaa koordinoi yrityksen hallitus. Jokainen kuhmolainen kylä tai muu yhteisö, joka haluaa edistää SR27-energiaryhmittymän periaatteita voi ilmoittautua osuuskunnan johdolle.

Kuva: Edina Ocsko

Verkostoituminen on tärkeä keino niille, jotka haluavat kehittää omaa toimintaympäristöä noudattaen älykkään maaseudun kehittämisen periaatteita. Suomen Maaseutuverkosto on perustanut keskusteluryhmän 'Älykkäät kylät – älykkäämpi maaseutu', johon on jo liittynyt toistasataa jäsentä. Siellä voi matalalla kynnyksella tiedustella ja käydä keskustelua aiheeseen liittyviä aiheista.

Smart Rural 27 -hankkeen kansainvälisyydestä johtuu, että tällä palstalla julkaistaan myös englanninkielisiä artikkeleita. Vaikka toiminta on Leader-metodin mukaisesti paikallista, voimme ilmiöiden tietoperustaa rakentaessamme aina käyttää apuna myös laajaa kansainvälistä tietämystä.