Asiakasliittymien kaista kasvaa lokakuun alkupuolella 200/200 Mbit/s tasolle

Osuuskunta on päivittänyt Internet-kapasiteettia koskevan IP Transit -sopimuksensa teleyhtiö Telian kanssa. Lokakuun alusta voimaan astuvan sopimuksen perusteella osuuskunnan Internet-yhteyden kaista kasvaa kaksinkertaiseksi.

Uusi sopimus mahdollistaa myös asiakasyhteyksien kaistan kasvattamisen kaksinkertaiseksi, niin että liittymien kautta tarjottu kaista voidaan lokakuun alkupuolella nostaa 200/200 Mbit/s tasolle.

Internet-yhteyksien kapasiteettitarve kasvaa nopeasti. Puhutaan eksponentiaalisesta kasvusta. Erityisesti verkkoneuvottelujen yleistyminen ja siirtyminen nettivälitteiseen teräväpiirto-TV -välitykseen siirtyminen lisää jatkuvasti kaistan tarvetta.

Tässä kohdin tehty valokuituinvestointi osoittaa voimansa. Valokuituverkossa kapasiteetin nosto on kohtalaisen pieni toimenpide. Toteutettava muutos suoritetaan laiteasetuksia muuttamalla. Näin valokuituverkko noudattaa kestävän kehityksen tunnusmerkkejä.

Langatonta viestintää tarvitaan toki vastaisuudessakin, mutta sillä on oma rajattu käyttöalueensa. Mobiliverkon päivittäminen suoritetaan sen sijaan yleensä ns. haarukannosto -periaatteella eli koko verkko - asiakaslaitteista laitehuonevälineistöön asti - joudutaan rakentamaan uudelleen.

Uusi palvelutaso ei vaikuta osuuskunnan kuukausimaksujen hinnoitteluun.