Aihearkisto: Uutiset

Nopeustestit

Verkon nopeutta on tapana selvittää erilaisten www-palveluiden avulla. Sellaisia ovat Speedtest ja vaikkapa Soneran omia liittymiä varten suunnitellut välineet.

Vaikka tämä on kätevä tapa saada nopeasti suuntaa antavaa tietoa verkon toimivuudesta on kuitenkin syytä huomauttaa, että nämä välineet eivät mittaa todellisia siirtonopeuksia. Ne perustuvat näytteiden käyttöön sekä mittausjärjestelyihin, jotka eivät aina tuota mitattavan nopeuden todellista lukemaa.

Alaspäisen siirtonopeuden voi mitata luotettavasti käyttämällä yliopistoverkon, FUNET:in kehittämää testiä. FUNET:in palvelin on hyvin lähellä kansallista solmukohtaa, joten mittaustulokset vastaavat läheisesti todellista siirtonopeutta.

Windowsissa FUNET:in järjestämä mittaus suoritetaan käynnistämällä Windows komentotulkki. Avaa Komentorivi-ikkuna napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat ja Komentorivi.

Perusta tarvittaessa väliaikaistallennuksia varten hakemisto, esim. c:\temp ja suorita sen jälkeen komentotulkissa komento:

ftp ftp.funet.fi

Käyttäjätunnukseksi kirjoitetaan hyvien tapojen mukaisesti anonymous ja salasanaksi oma sähköpostitunnus. Sen jälkeen suoritetaan komennot:

cd dev
bin
lcd c:\temp
get  10Mnull

Palautteena on jotakin tämäntapaista:

ftp> get 10Mnull
200 PORT command successful
150-Connecting to port 2058
150 10240.0 kbytes to download
226-File successfully transferred
226 1.462 seconds (measured here), 6.84 Mbytes per second
ftp: 10485760 tavua vastaanotettu kohteessa 1,50Sekuntia 7004,52kt/s

Siirtonopeus on kt/s. Mbit/s nopeus on karkeasti laskien kymmenkertainen. Palvelusta poistutaan komennolla quit. Komentotulkista poistutaan komennolla exit.

Jos oma nopeus on vain muutaman mbit/s suuruinen, on syytä ottaa yhteyttä verkon ylläpitoon. Se onnistuu joustavimmin tämän sivoston yhteydenottovälineen avulla.

Viestintävirasto valmistelee parhaillaan yhdessä muiden eurooppalaisten regulaattoreiden kanssa kaikkien saatavilla olevaa mittausvälinettä. Välineen valmistumisajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa, mutta asiaa voi tiedustella vuoden 2018 lopulla.

 

 

Lähtevän sähköpostin palvelin

Kun toisen operaattorin verkkosopimus sanotaan irti, joutuu moni sähköpostiasiakasohjelman käyttäjä sellaisen ongelman eteen, ettei tiedä mikä on lähtevän sähköpostin palvelin.

Lähtevällä sähköpostilla ei ole suoranaisesti tekemistä verkko-operattoritoiminnan kanssa. Webmail-palvelujen (esim. Gmail) hyödyntäjä ei yleensä joudu tekemisiin näiden ongelmien kanssa. Asiakasohjelmia (Outlook, Live Mail jne) käyttävä joutuu kuitenkin tekemään lähtevän ja saapuvan postin asetukset.

Verkko- ja Internet-palvelut

Monet operaattorit, varsinkin puhelinyhtiöt mutta muutkin palveluntarjoajat ilmoittelevat usein verkkosivuillaan, että lähtevän postin palvelin pitää määritellä sen mukaan mikä on verkko-operaattori. Tämä johtuu siitä, että monet palveluntarjoajat pyrkivät niputtamaan yhteen verkko-operaattorin ja palveluoperaattorin roolit. Viestintävirastossa nämä kaksi roolia ovat nykyään kuitenkin toisistaan erillisiä.

Lähtevän sähköpostin palvelulla ei ole suoranaisesti tekemistä verkko-operattoritoiminnan kanssa. Postin lähettäminen tapahtuu Internet-palvelun avulla, jonka nimi on SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Palvelu toimii paikasta riippumattomasti. Asiakasohjelman asetuksista on syytä kysellä sähköpostipalvelua tarjoavalta Internet-operaattorilta.

Tietoturvan vuoksi lähtökohtana on yleensä, että sähköpostiasiakkaan tulee kirjautua palveluntarjoajan järjestelmään. Kirjautuminen tapahtuu automaattisesti sen jälkeen kun asiakasohjelman asetukset ovat kunnossa. Lisäksi useimmat käyttäjät pyrkivät salaamaan viestinsä. Näiden toimintojen virittäminen vaatii palveluntarjoajan myötävaikutusta. Yleensä kyseiset asetukset ilmoitetaan paveluntarjoajan sopimuspapereissa.

Ongelmien selvittely

Selvitä itsellesi mistä olet tilannut sähköpostipalvelut. Tiedustele heiltä miten lähtevän sähköpostin asetukset pitää asentaa. WWW-hotellipalvelujen käyttäjät saavat usein sähköpostipalvelut samalta yhtiöltä. Voit myös tiedustella entiseltä verkko-operaattorilta, että millä hinnalla he tarjoavat sähköpostipalveluja.

Käyttöjärjestelmän mukana tulevan ohjelman, esimerkiksi Live Mail -asiakasohjelman asentaminen saattaa olla haasteellista. Netistä löytyy kuitenkin asiaan liittyviä ohjeita, joista monet valitettavasti ovat englanninkielisiä.

Tuotantokatkos

Sen jälkeen kun osuuskunnan verkko saatiin käynnistettyä olemme viime päivinä vastaanottaneet raportteja palvelun laadun puutteista. Yhteyden laatu on asteittain huonontunut.

Syynä on toimivuutta heikentävä ylimääräinen haittaliikenne mikä on näkynyt kaistan asteittaisena vähenemisenä. Viime päivinä on asiakkaiden koneille myös välittynyt väärää nimipalvelutietoa mikä on johtanut toimimattomuuteen.

Osuuskunta eristi aluksi asiakkaita toisistaan kytkimien tasolla niin että kyläverkkojen lähinaapureilta ei välittynyt haittaliikennettä. Eilen samaa toimenpidettä toteutettiin koko verkon osalta.

Kytkinpinon rakentaminen edellytti käyntejä kaikisssa laitehuoneissa mikä vei oman aikansa. Tarkoituksena on estää etteivät muita kytkimiä käyttäviltä asiakkailta enää välity ylimääräisiä tietopaketteja. Nimipalvelua voi virkistää irrottamalla reitittimen ja työaseman kaapelin noin 20 sekunnin ajaksi.

Osuuskunta pahoittelee toimenpiteestä aiheutunutta tuotantokatkosta. Toivomme, että toiminta pian palaa normaaliksi.

Verkko on tuotantotilassa

Verkko saatiin käyttökuntoon ja toiminnallisuus on luvattua tasoa. Asiakkaat voivat liikennöidä internetissä noutamalla automaattisesti verkko-osoitteen ja nimipalveluiden osoitteet.

Suurin osa iittymien kytkentätöistä  on suoritettu. Selvitettävänä on vielä jatkoskaivoon J36 liitetyt jäsenet sekä eräät yksittäiset tapaukset.

Ne asiakkaat, joita ei ole vielä kytketty verkkoon, pyydetään kytkemään kaapelinsa ja yhdistämään päätelaitteen sähköpistorasiaan, niin että kytkeminen käy mahdolliseksi. Lisätietoa löytyy kytkentäohjeesta ja Windows-asennusohjeesta.

Sonera toimittaa verkkokapasiteettia Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnalle

Sonera toimittaa verkkokapasiteettia Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnalle

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta ja Sonera ovat sopineet IP-kapasiteetin toimittamisesta osuuskunnan NOSTE-hankkeeseen. Kapasiteetti mahdollistaa Luoteis-Kuhmon asukkaille nopeat yhteydet kyläverkoista Soneran valtakunnalliseen runkoverkkoon ja sitä kautta internetiin.

2015-11-17

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta on rakentanut valokuituverkon ja 192 liittymää Iivantiiran, Kuusamonkylän, Härmänkylän, Ylä-Vieksin ja Hietaperän kylissä. Nyt osuuskunta on käynnistänyt Soneran kanssa yhteistyön, jotta osuuskunnan omistaman verkon liikenne saa tarvitsemansa kapasiteetin Soneran valtakunnallisesta runkoverkosta.

”Sonera on valtakunnallinen toimija, joka edistää aktiivisesti ja kestävällä tavalla alueellisten kuituverkkojen rakentumista. Siksi valitsimme Soneran kumppaniksi verkkokapasiteetin toimittamisessa”, Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan hankepäällikkö Philip Donner sanoo.

”Sonera on jo pitkään tehnyt yhteistyötä alueellisten kuituverkkojen kanssa. Tarjoamme mielellämme osaamistamme niin tuotanto- kuin asiakasprosessienkin hoidossa niin isoille kuin pienillekin toimijoille. Parhaillaan kehitämme Avoin Kuitu -mallia, jolla pyrimme edistämään valokuituverkkojen rakentumista Suomeen yhdistämällä paikallisesti toteutetut valokuituverkot valtakunnallisesti yhteen, jolloin useiden eri palveluntarjoajien on helppo tuoda palvelut yhdellä kertaa kaikkien asiakkaiden saataville”, kertoo Soneran Avoin Kuitu -konseptista vastaava johtaja Tuomo Kokkila.

Lisätietoja:

Philip Donner, hankepäällikkö Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta / NOSTE-hanke
p. 040 0404 555
Sähköposti: pdonner(at)znak.fi

Tuomo Kokkila, johtaja, Avoin Kuitu -konsepti, Sonera
p. 0400 428 317
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Jatkoskotelon ja päätelaitteen kytkeminen

Hei,

nyt on tullut aika laittaa sisällä oleva päätelaite toimintaan. Tällä toimenpiteellä pyritään helpottamaan laitehuoneissa tehtävää kytkentää.

Liitteessä olevassa ohjeessa kuvataan, kuinka johdot laitetaan talon seinässä olevaan jatkoskoteloon. Sisällä oleva päätelaite tulee kytkeä lopuksi verkkovirtaan.

Ongelmatilanteissa ottakaa yhteyttä Philip Donneriin, puh. 040-3577868

http://nettinoste.fi/wp/wp-content/uploads/2015/10/Ohje.pdf

Ulkopuolista apua oman liittymän kotipään asennustöissä

Ulkopuolista apua oman liittymän kotipään asennustöissä

Tiedustelimme huhtikuussa suoritetussa tarvekartoituksessa, että ketkä osuuskunnan jäsenet tarvitsevat ulkopuolista apua oman liittymän kotipään asennustöissä. Tiedustelun perusteella näytti siltä, että tällaiseen ’avaimet-käteen’ -asentamiseen oli selvää tarvetta. Sen takia sisällytimme teleteknistä urakkaa koskevaan
tarjouspyyntöön osion, jossa velvoitimme urakoitsijaa ilmoittamaan hinnan jolla asentajat suorittavat jäsenten tilauksien perusteella kyseiset asennustyöt.

Alla olevasta linkistä pääset avaamaan/tallentamaan koko asiakirjan.

Kotipään asennukset

Hankkeen talkootunnit

Noste-hanke alkaa olla loppusuoralla. Hanke päättyy 31.8.2015. Täyttäisittekö talkootyötuntilistat ja palauttaisitte ne talkoopällikkö Ilkka Määtälle mahdollisimman pian. Talkootyöt ovat erittäin tärkeitä hankkeelle ja osuuskunnalle.

Vieksinjoentien ja Juttuantien osuuskunnan jäsenten ei välttämättä tätä talkootuntilistaa tarvitse vielä tehdä. Osuuskunnan hallitus on aktivoinut nämä alueet ja etsii vaihtoehtoisia rahoitustapoja.