Kotireitittimen asennus

Verkkoon on ilmestynyt virheellisesti asennettuja reitittimiä. Ne häiritsevät verkon toimintaa, erityisesti IP-numeroiden jakoa. Toimivat liittymät eivät saa tarvitsemiaan IP-numeroita tai sitten häirikkö jakaa omia virheellisiä numeroitaan niitä tiedusteleville asiakkaille.

Muutamia ohjeita

Kun hankitte reitittimen niin huolehtikaa siitä, että laite on esiasennettu oikein. Suoraan paketista asennetussa reitittimessä on vakiotunnukset ja salasanat, jotka avaavat hakkereille mahdollisuuden ottaa laite haltuun.

Pyytäkää, että joka asiansa osaava asentaja asettaa reitittimeen ainakin varman salasanan. Niitä voi itse luoda salasanageneraattorin avulla. Valitse riittävän pitkä (esimerkikis 25 merkkinen) salasana, jota on vaikea murtaa.

Kaapeleita kytkettäessä tulee huolella varmistua siitä että mediamuuntimelta tuleva kaapeli tulee kytkettyä WAN-porttiin (esim. ASUS-merkkisissä reitittimissä sininen liitin. Tavallinen virhetilanne on, että asiakas kytkee kiinteistön omia kaapeleita kyseiseen porttiin.

Reitittimen laitetiedoissa (yleensä laitteen takaosassa) on MAC-osoite. Se on kirjain/numeroyhdistelmä joka on syytä kertoa virheilmoituksen yhteydessä. Oma nimi, asennusosoite ja liittymäkoodi on myös syytä ilmoittaa.

Apua ongelmatilanteisiin

Reitittimen asennus on vaativa tehtävä. Jos asentaminen ei onnistu omin päin niin on syytä kääntyä ammattilaisen puoleen. Kuhmon Tietokonehuolto Oy tarjoaa paikallisesti asiaan liittyviä palveluita.

Julkinen kuuleminen laajakaistan rakentamisesta – IIVANNOSTE

Iivantiiran kyläyhdistys ry. toteuttaa Kuhmon kunnan alueella Juttuan‐Hiekkalan kyläverkon rakentamisen. IIVANNOSTE‐hanke on jatkoa Luoteis‐Kuhmon kyläverkko‐osuuskunnan 2013‐2015 rakentamalle NOSTE-hankkeen verkolle. Uusi kyläverkko sijoittuu Juttuantien varrella sijaitsevalle haja‐asutusalueelle (kts. kartta ). Rakentaminen aloitetaan heinäkuussa 2016. Verkko tulee valmiiksi vuoden 2016 syksyllä.

Hankkeeseen on haettu maaseuturahaston LEADER‐varoja. IIVANNOSTE‐kyläverkon rakentaminen toteutetaan kilpailutuksen kautta valittujen rakentajien kanssa. Luoteis‐Kuhmon kyläverkko‐osuuskunta toimii Juttuan‐Hiekkalan kyläverkon verkko‐operaattorina ja Internet‐operaattorina on TeliaSonera Finland Oyj.

Rakennettavalla alueella ei ole ennestään samantyyppistä laajakaistainfrastruktuuria. Mikäli muut operaattorit aikovat rakentaa alueelle markkinaehtoisesti kolmen vuoden kuluessa laajakaistaverkkoa, on operaattorien tehtävä siitä ilmoitus Iivantiiran kyläyhdistykselle 30.6.2016 mennessä joko postiosoitteeseen Iivantiiran kyläyhdistys ry, Kokkovaarantie 1063, 88760 Iivantiira tai s‐postilla, pdonner(at)znak.fi. Samoista osoitteista voi myös tiedustella tarkempia suunnitelmia. Rahoittavan tahon yhteyshenkilönä toimii Pirjo Heikkinen, Elävä Kainuu Leader, Kidekuja 2, 88610 Vuokatti, pirjo.heikkinen(at)kainuuleader.fi.

lippu_ja_tunnuslause_300_dpi

leader_logo           Leader_logo_rgb_elava_kainuu

Nopeustestit

Verkon nopeutta on tapana selvittää erilaisten www-palveluiden avulla. Sellaisia ovat Speedtest ja vaikkapa Soneran omia liittymiä varten suunnitellut välineet.

Vaikka tämä on kätevä tapa saada nopeasti suuntaa antavaa tietoa verkon toimivuudesta on kuitenkin syytä huomauttaa, että nämä välineet eivät mittaa todellisia siirtonopeuksia. Ne perustuvat näytteiden käyttöön sekä mittausjärjestelyihin, jotka eivät aina tuota mitattavan nopeuden todellista lukemaa.

Alaspäisen siirtonopeuden voi mitata luotettavasti käyttämällä yliopistoverkon, FUNET:in kehittämää testiä. FUNET:in palvelin on hyvin lähellä kansallista solmukohtaa, joten mittaustulokset vastaavat läheisesti todellista siirtonopeutta.

Windowsissa FUNET:in järjestämä mittaus suoritetaan käynnistämällä Windows komentotulkki. Avaa Komentorivi-ikkuna napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat ja Komentorivi.

Perusta tarvittaessa väliaikaistallennuksia varten hakemisto, esim. c:\temp ja suorita sen jälkeen komentotulkissa komento:

ftp ftp.funet.fi

Käyttäjätunnukseksi kirjoitetaan hyvien tapojen mukaisesti anonymous ja salasanaksi oma sähköpostitunnus. Sen jälkeen suoritetaan komennot:

cd dev
bin
lcd c:\temp
get  10Mnull

Palautteena on jotakin tämäntapaista:

ftp> get 10Mnull
200 PORT command successful
150-Connecting to port 2058
150 10240.0 kbytes to download
226-File successfully transferred
226 1.462 seconds (measured here), 6.84 Mbytes per second
ftp: 10485760 tavua vastaanotettu kohteessa 1,50Sekuntia 7004,52kt/s

Siirtonopeus on kt/s. Mbit/s nopeus on karkeasti laskien kymmenkertainen. Palvelusta poistutaan komennolla quit. Komentotulkista poistutaan komennolla exit.

Jos oma nopeus on vain muutaman mbit/s suuruinen, on syytä ottaa yhteyttä verkon ylläpitoon. Se onnistuu joustavimmin tämän sivoston yhteydenottovälineen avulla.

Viestintävirasto valmistelee parhaillaan yhdessä muiden eurooppalaisten regulaattoreiden kanssa kaikkien saatavilla olevaa mittausvälinettä. Välineen valmistumisajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa, mutta asiaa voi tiedustella vuoden 2018 lopulla.

 

 

Lähtevän sähköpostin palvelin

Kun toisen operaattorin verkkosopimus sanotaan irti, joutuu moni sähköpostiasiakasohjelman käyttäjä sellaisen ongelman eteen, ettei tiedä mikä on lähtevän sähköpostin palvelin.

Lähtevällä sähköpostilla ei ole suoranaisesti tekemistä verkko-operattoritoiminnan kanssa. Webmail-palvelujen (esim. Gmail) hyödyntäjä ei yleensä joudu tekemisiin näiden ongelmien kanssa. Asiakasohjelmia (Outlook, Live Mail jne) käyttävä joutuu kuitenkin tekemään lähtevän ja saapuvan postin asetukset.

Verkko- ja Internet-palvelut

Monet operaattorit, varsinkin puhelinyhtiöt mutta muutkin palveluntarjoajat ilmoittelevat usein verkkosivuillaan, että lähtevän postin palvelin pitää määritellä sen mukaan mikä on verkko-operaattori. Tämä johtuu siitä, että monet palveluntarjoajat pyrkivät niputtamaan yhteen verkko-operaattorin ja palveluoperaattorin roolit. Viestintävirastossa nämä kaksi roolia ovat nykyään kuitenkin toisistaan erillisiä.

Lähtevän sähköpostin palvelulla ei ole suoranaisesti tekemistä verkko-operattoritoiminnan kanssa. Postin lähettäminen tapahtuu Internet-palvelun avulla, jonka nimi on SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Palvelu toimii paikasta riippumattomasti. Asiakasohjelman asetuksista on syytä kysellä sähköpostipalvelua tarjoavalta Internet-operaattorilta.

Tietoturvan vuoksi lähtökohtana on yleensä, että sähköpostiasiakkaan tulee kirjautua palveluntarjoajan järjestelmään. Kirjautuminen tapahtuu automaattisesti sen jälkeen kun asiakasohjelman asetukset ovat kunnossa. Lisäksi useimmat käyttäjät pyrkivät salaamaan viestinsä. Näiden toimintojen virittäminen vaatii palveluntarjoajan myötävaikutusta. Yleensä kyseiset asetukset ilmoitetaan paveluntarjoajan sopimuspapereissa.

Ongelmien selvittely

Selvitä itsellesi mistä olet tilannut sähköpostipalvelut. Tiedustele heiltä miten lähtevän sähköpostin asetukset pitää asentaa. WWW-hotellipalvelujen käyttäjät saavat usein sähköpostipalvelut samalta yhtiöltä. Voit myös tiedustella entiseltä verkko-operaattorilta, että millä hinnalla he tarjoavat sähköpostipalveluja.

Käyttöjärjestelmän mukana tulevan ohjelman, esimerkiksi Live Mail -asiakasohjelman asentaminen saattaa olla haasteellista. Netistä löytyy kuitenkin asiaan liittyviä ohjeita, joista monet valitettavasti ovat englanninkielisiä.

Viimeisiä päätelaitteita viedään

Osuuskunta on tehnyt Fiber2Home päätelaitteiden lisätilauksen, jonka perusteella saimme vielä kerran jäsenille huomattavan alennuksen. Päätelaitteita tilattiin 10 kpl. Emme voi taata että laitteita voidaan tämän lisätilauksen jälkeen välittää aikaisemmin ilmoitetuilla hinnoilla. Pyydämme, että laitteita itselleen varanneet käyvät noutamassa välineistöjään Kuhmon Tietokonehuollosta.

Internet-yhteyden muodostaminen Windows-työasemalla

Valokuituyhteyden muodostaminen kyläverkon laitetilaan

Osuuskunnan välittämissä Fiber2Home -päätelaitteissa toimivan yhteyden toteaminen on helppoa. Päätelaitteen tilaa voi tarkkailla LED-valojen avulla. Valojen vasen laita eli FX-sarake kuvaa tilannetta kaapelipuolella ja TP-sarake talon tilannetta.

Kun F2H laite on kytkettynä pistorasiaan pitäisi ainakin oikeassa alalaidassa sijaitsevan PWR-valon palaa. Jos PWR-valo ei pala, niin on syytä tutkia onko laite todella kiinni sähköverkossa vai onko virtalähde rikki. Toimitetuista 140 yksiköstä löytyi sellainenkin laite, jossa oli rikkinäinen virtalähde. Toimivan virtalähteen voi takuun puitteissa käydä noutamassa Kuhmon tietokonehuollosta rikkinäistä virtalähdettä vastaan.

paatteen_ledvalot

Päätelaite kytketään kytkentäkaapelilla osuuskunnan toimittamaan jatkoskoteloon. Liittymän kytkemisen helpottamiseksi on parasta että kaikki liittävät jatkoskotelossa kytkentäkaapelin molemmat johdot. Johdot ovat samanarvoisia ja molemmat kuidut on pääsääntöisesti yhdistetty laitehuoneen päätepaneeliin. Jos asiasta ole erikseen muuta ilmoitettu, niin päätelaitteen puolella tulee käyttää jatkoskotelossa ylempää olevaa sinistä johtoa.

Oikean kytkennän toteamiseen käyttäjän ei tarvitse kytkeä päätelaitteeseen omia laitteitaan. Jos laite on valmiiksi kytketty laitehuoneessa kyläverkkoon niin keskimmäisen rivin LINK/ACT LED-valoista vasemman pitäisi syttyä. 

Muut LED-valot

Oikeanpuoleinen LNK/ACT-valo syttyy kun jäsen on liittänyt omia laitteittaan päätelaitteeseen. SPD-valo ilmaisee liikennöintinopeuden. Jos on LED on punainen, niin tämä ei ole mikään häiriötila. Valon väri kertoo vain, että käyttäjän laitteet liikennöivät 100/100 Mbit/s nopeudella. Sammutettu valo tarkoittaa vastaavasti että käyttäjän verkkokortti sallii vain 10/10 Mbit/s nopeudella tapahtuvan liikennöinnin.

Vasemman sarakkeen alin FDX LED-valo ilmaisee että liikennöinti tapahtuu samanaikaisesti kahteen suuntaan. Ylin valo kertoo mikä on korkein mahdollinen liikennöintinopeus. Vihreä valo ilmaisee että kytkentä on 1/1 Gbit/s tasoinen. Punainen LED-valo ilmoittaa 100/100 Mbit/s kytkentätasosta.

Kytkentään liittyvät ongelmat

Jos keskimmäisen rivin vasen puoli eli LINK-valo ei syty, kannattaa ensin tarkistaa, että osuuskunnan toimittaman kaapelin sininen johto on kytkettynä jatkoskotelon ylempään liittimeen. Tarkista sitten, että päätelaitteeseen on kytketty samanvärinen johto.

Keskimmäisen rivin oikeanpuoleinen LED kertoo onko päätelaitteeseen kytketty asiakkaan omia työasemia, reitittimiä, kytkimiä tms. Jos kyseinen ACT-valo ei syty, on parasta tarkistaa onko ethernet kytkentäkaapeli viallinen. Valon vilkkuminen tarkoittaa, että päätelaitteen läpi kulkee tietoliikennettä.

Jos tilanne ei korjaannu johtuvat ongelmat yleensä siitä, ettei liittymää ole vielä kytketty osuuskunnan laitetilassa. Jätä päätelaite kytkettynä pistorasiaan ja ilmoita tilanteesta esim. http://nettinoste.fi/ yhteydenottolomakkeella. Kerro ilmoituksen yhteydessä oma nimi, osoite ja mielellään liittymän koodi. Koodi näkyy esimerkiksi liittymäsopimuksesta.

Windows-tietokoneen tai muun päätelaitteen asennus

Sen jälkeen kun valokuituyhteys on muodostettu, päätelaitteet voidaan liittää kyläverkkoon. Päätelaitteet tulee asentaa niin, että laitteet noutavat itse IP-numeron ja nimipalvelujen osoitteen. Jos käytössäsi on oma reititin, noudata laitteen mukana tulevia asennusohjeita.

ominaisuudet

Windows-tietokoneissa asennus tapahtuu seuraavalla tavalla: Avaa ohjauspaneelista verkko- ja Internet palvelut ja sieltä Verkko- ja jakamiskeskus -nimisen sovelman. Valitse Lähiverkkoyhteys ja määrittele verkko Julkiseksi verkoksi. Paina sen jälkeen hiirellä Lähiverkkoyhteyttä ja siellä Ominaisuudet-painiketta. Määritä uusi yhteys niin että alla olevat palvelut ovat valittuina. Pyri kuvan mukaiseen tilaan. Poista Microsoft verkkojen asiakas, Tiedostojen ja tulostimien jakaminen Microsoft-verkoissa ja Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6).

Valitse Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) -tietue ja paina sen jälkeen Ominaisuudet-painiketta. Määritä yleiset asetukset niin että tietokone noutaa automaattisesti sekä IP-numeron että nimipalvelujen osoitteen. Asetuksien tulee olla alla kuvattujen valintojen mukaisessa tilassa:

ip_ja_nimipalvelut

Hyväksy asetukset ja anna koneen noutaa mainitut tiedot. Jos yhteys Internetiin ei vieläkään muodostu, on seuraavaksi helpointa käynnistää kone uudelleen. Toisissa koneissa on useita kilpailevia verkkoasennuksia, jotka estävät uusien arvojen voimaantulon. Jos niiden poistaminen ei auta, on ehkä syytä turvautua ATK-asentajan apuun.

Muissa päätelaitteissa sovelletaan vastaavia periaatteita.

Tuotantokatkos

Sen jälkeen kun osuuskunnan verkko saatiin käynnistettyä olemme viime päivinä vastaanottaneet raportteja palvelun laadun puutteista. Yhteyden laatu on asteittain huonontunut.

Syynä on toimivuutta heikentävä ylimääräinen haittaliikenne mikä on näkynyt kaistan asteittaisena vähenemisenä. Viime päivinä on asiakkaiden koneille myös välittynyt väärää nimipalvelutietoa mikä on johtanut toimimattomuuteen.

Osuuskunta eristi aluksi asiakkaita toisistaan kytkimien tasolla niin että kyläverkkojen lähinaapureilta ei välittynyt haittaliikennettä. Eilen samaa toimenpidettä toteutettiin koko verkon osalta.

Kytkinpinon rakentaminen edellytti käyntejä kaikisssa laitehuoneissa mikä vei oman aikansa. Tarkoituksena on estää etteivät muita kytkimiä käyttäviltä asiakkailta enää välity ylimääräisiä tietopaketteja. Nimipalvelua voi virkistää irrottamalla reitittimen ja työaseman kaapelin noin 20 sekunnin ajaksi.

Osuuskunta pahoittelee toimenpiteestä aiheutunutta tuotantokatkosta. Toivomme, että toiminta pian palaa normaaliksi.