NOSTE-hanke

NOSTE oli Kainuun ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta vuosina 2014 ja 2015 tuettu hanke, joka oli kokonaisbudjetiltaan lähes 1.9 meuroa. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa harvaan asutun maaseudun asukkaille, elinkeinonharjoittajille ja yrittäjille parempia elinehtoja.

Luoteis-Kuhmon kylien asukkaat rakensivat itselleen omaehtoisesti suurella talkoopanoksella ja LEADER-metodia hyödyntäen valokuitupohjaisia kyläverkkoja. Nopeassa, jäsenten omistamassa ja avoimessa verkossa on mahdollista tuottaa tietoyhteiskunnan hyvin toimivia ja kustannustehokkaita palveluja.

NOSTE-hanke päättyi syksyllä 2015. Sen jälkeen Luoteis-Kuhmon osuuskunta allekirjoitti sopimuksen internetyhteyden avaamisesta TeliaSoneran kanssa. Verkosta ja yrityksen liiketoiminnasta vastaa osuuskunta.

Kesällä 2016 osuuskunta rakensi Vieksinjoen-Katerman lisäaluetta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta saadulla tuella. Iivantiiran kyläyhdistys ry valmistautuu samoin Juttua-Hiekkalan lisäalueen LEADER-rahoitteiseen rakentamiseen kesällä 2017.

Tuotantotilassa olevan verkon toimintaa koskevissa seikoissa asioidaan osuuskunnan kanssa, johon voi pitää yhteyttä verkkosivuston yhteydenottolomakkeen avulla.