Internet-yhteyden muodostaminen Windows-työasemalla

Valokuituyhteyden muodostaminen kyläverkon laitetilaan

Osuuskunnan välittämissä Fiber2Home -päätelaitteissa toimivan yhteyden toteaminen on helppoa. Päätelaitteen tilaa voi tarkkailla LED-valojen avulla. Valojen vasen laita eli FX-sarake kuvaa tilannetta kaapelipuolella ja TP-sarake talon tilannetta.

Kun F2H laite on kytkettynä pistorasiaan pitäisi ainakin oikeassa alalaidassa sijaitsevan PWR-valon palaa. Jos PWR-valo ei pala, niin on syytä tutkia onko laite todella kiinni sähköverkossa vai onko virtalähde rikki. Toimitetuista 140 yksiköstä löytyi sellainenkin laite, jossa oli rikkinäinen virtalähde. Toimivan virtalähteen voi takuun puitteissa käydä noutamassa Kuhmon tietokonehuollosta rikkinäistä virtalähdettä vastaan.

paatteen_ledvalot

Päätelaite kytketään kytkentäkaapelilla osuuskunnan toimittamaan jatkoskoteloon. Liittymän kytkemisen helpottamiseksi on parasta että kaikki liittävät jatkoskotelossa kytkentäkaapelin molemmat johdot. Johdot ovat samanarvoisia ja molemmat kuidut on pääsääntöisesti yhdistetty laitehuoneen päätepaneeliin. Jos asiasta ole erikseen muuta ilmoitettu, niin päätelaitteen puolella tulee käyttää jatkoskotelossa ylempää olevaa sinistä johtoa.

Oikean kytkennän toteamiseen käyttäjän ei tarvitse kytkeä päätelaitteeseen omia laitteitaan. Jos laite on valmiiksi kytketty laitehuoneessa kyläverkkoon niin keskimmäisen rivin LINK/ACT LED-valoista vasemman pitäisi syttyä. 

Muut LED-valot

Oikeanpuoleinen LNK/ACT-valo syttyy kun jäsen on liittänyt omia laitteittaan päätelaitteeseen. SPD-valo ilmaisee liikennöintinopeuden. Jos on LED on punainen, niin tämä ei ole mikään häiriötila. Valon väri kertoo vain, että käyttäjän laitteet liikennöivät 100/100 Mbit/s nopeudella. Sammutettu valo tarkoittaa vastaavasti että käyttäjän verkkokortti sallii vain 10/10 Mbit/s nopeudella tapahtuvan liikennöinnin.

Vasemman sarakkeen alin FDX LED-valo ilmaisee että liikennöinti tapahtuu samanaikaisesti kahteen suuntaan. Ylin valo kertoo mikä on korkein mahdollinen liikennöintinopeus. Vihreä valo ilmaisee että kytkentä on 1/1 Gbit/s tasoinen. Punainen LED-valo ilmoittaa 100/100 Mbit/s kytkentätasosta.

Kytkentään liittyvät ongelmat

Jos keskimmäisen rivin vasen puoli eli LINK-valo ei syty, kannattaa ensin tarkistaa, että osuuskunnan toimittaman kaapelin sininen johto on kytkettynä jatkoskotelon ylempään liittimeen. Tarkista sitten, että päätelaitteeseen on kytketty samanvärinen johto.

Keskimmäisen rivin oikeanpuoleinen LED kertoo onko päätelaitteeseen kytketty asiakkaan omia työasemia, reitittimiä, kytkimiä tms. Jos kyseinen ACT-valo ei syty, on parasta tarkistaa onko ethernet kytkentäkaapeli viallinen. Valon vilkkuminen tarkoittaa, että päätelaitteen läpi kulkee tietoliikennettä.

Jos tilanne ei korjaannu johtuvat ongelmat yleensä siitä, ettei liittymää ole vielä kytketty osuuskunnan laitetilassa. Jätä päätelaite kytkettynä pistorasiaan ja ilmoita tilanteesta esim. http://nettinoste.fi/ yhteydenottolomakkeella. Kerro ilmoituksen yhteydessä oma nimi, osoite ja mielellään liittymän koodi. Koodi näkyy esimerkiksi liittymäsopimuksesta.

Windows-tietokoneen tai muun päätelaitteen asennus

Sen jälkeen kun valokuituyhteys on muodostettu, päätelaitteet voidaan liittää kyläverkkoon. Päätelaitteet tulee asentaa niin, että laitteet noutavat itse IP-numeron ja nimipalvelujen osoitteen. Jos käytössäsi on oma reititin, noudata laitteen mukana tulevia asennusohjeita.

ominaisuudet

Windows-tietokoneissa asennus tapahtuu seuraavalla tavalla: Avaa ohjauspaneelista verkko- ja Internet palvelut ja sieltä Verkko- ja jakamiskeskus -nimisen sovelman. Valitse Lähiverkkoyhteys ja määrittele verkko Julkiseksi verkoksi. Paina sen jälkeen hiirellä Lähiverkkoyhteyttä ja siellä Ominaisuudet-painiketta. Määritä uusi yhteys niin että alla olevat palvelut ovat valittuina. Pyri kuvan mukaiseen tilaan. Poista Microsoft verkkojen asiakas, Tiedostojen ja tulostimien jakaminen Microsoft-verkoissa ja Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6).

Valitse Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) -tietue ja paina sen jälkeen Ominaisuudet-painiketta. Määritä yleiset asetukset niin että tietokone noutaa automaattisesti sekä IP-numeron että nimipalvelujen osoitteen. Asetuksien tulee olla alla kuvattujen valintojen mukaisessa tilassa:

ip_ja_nimipalvelut

Hyväksy asetukset ja anna koneen noutaa mainitut tiedot. Jos yhteys Internetiin ei vieläkään muodostu, on seuraavaksi helpointa käynnistää kone uudelleen. Toisissa koneissa on useita kilpailevia verkkoasennuksia, jotka estävät uusien arvojen voimaantulon. Jos niiden poistaminen ei auta, on ehkä syytä turvautua ATK-asentajan apuun.

Muissa päätelaitteissa sovelletaan vastaavia periaatteita.