Hanke rakensi 160 km yleisten teiden reittejä

NOSTE-hankkeen yleisten teiden reittejä rakennettiin kovalla vauhdilla. Urakkaan osallistui viisi TLT-Connectionin ja Maanrakennusliike Voitto Pulkkisen kaivuriyksikköä. Aluksi näytti epävarmalta, että saadaanko verkko valmiiksi ennen rakennuskauden loppua. Vaikka talvi teki tuloaan parikin kertaa, urakoitsijoiden taitavuus ja sitoutuneisuus tehtävään riittivät haasteiden voittamiseen.

Vuoden 2014 rakennuskauden lopussa kaikki suunnitellut pääreitit saatiin rakennettua; poikkeuksena Vuosanka, jossa ei ollut riittävää tilaajien kiinnostusta. Oheisessa kartassa vihreät paksut viivat kuvaavat 150 km yleisiä teitä pitkin rakennettua verkkoa. Tilanne näytti tältä 1.12.2014:

NOSTE: Yleiset tiet

Kesällä 2015 osuuskunta rakensi vielä 10 km pitkän yhdysliikennereitin joka yhdistää verkon pohjoispuolen päätepisteen TeliaSoneran Kuhmon keskustassa sijaitsevaan liityntäpisteeseen.