Osuuskunnan varsinainen kokous 4.10.2020 klo 13:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-salissa

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan varsinainen kokous pidetään 4.10.2020 klo 13:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-salissa, osoitteessa Väinämöinen 2, 88760 Kuhmo.

Varsinaisessa kokouksessa päätetään osuuskuntalain 5. luvun 4§:n mukaan varsinaiselle kokoukselle kuuluvista asioista:

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2) taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä;
3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille;
4) hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan valinnasta;

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä viikkoa ennen kokousta osuuskunnan osoitteessa:

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta, Kokkovaarantie 1063,
88760 Iivantiira. Kokousaineisto toimitetaan pyydettäessä osuuskunnan jäsenille. Aineistoa voi tilata osuuskunnan www-sivuston yhteydenottolomakkeella.

Osallistuvien osuuskunnan jäsenten ja heidän asiamiesten tulee ilmoittautua ennakkoon 2.10.2020 mennessä osuuskunnan www-sivuston yhteydenottolomakkeella tai kirjeellä osuuskunnan osoitteeseen, jotta hallitus voi tarvittaessa ryhtyä mahdollisiin COVID-19 pandemiaan liittyvien viranomaismääräysten vaatimiin valmisteluihin. Näistä ilmoitetaan tarpeen vaatiessa osuuskunnan www-sivustolla.

Hallitus

Asiamiehen valtakirjalomake