Kohti sähköistä maksuliikennettä

Tietoyhteiskunta tekee hiljalleen tuloaan. Pankit ovat tämän kehityksen kannalta avainasemassa. Huhtikuun alussa voimaan astunut laki tuo yritysten välisen maksuliikenteen sähköisten menettelyjen piiriin.

Sähköpostilaskuihin liittyvät hankaluudet

Suurin osuuskunnan asiakkaista suorittavat kuukausimaksujaan pankin E-laskupalvelun kautta. Tämän järjestelmän piiriin kuuluu paperilasku-, suoramaksu- ja E-laskuasiakkaat. Osuuskunta on mahdollistanut myös sähköpostilaskutuksen, mutta järjestelmään liittyy merkittäviä ongelmia.

Pankki lupasi yhteistyön alussa ja sen jälkeenkin useita kertoja, että palvelupalettiin tulee myös sähköpostiasiakkaita koskeva tuote. Tällä hetkellä sähköpostilaskuja voi lähettää älypuhelimen avulla, mutta kyseisen menettelyn edut ovat vähäisiä.

Osuuskunnan ostolaskut

Vuoden 2020 huhtikuusta alkaen yrityksillä on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa. Sähköinen lasku tarkoittaa vain sähköisestä laskutusjärjestelmästä toiseen lähetettyä laskua. Esimerkiksi sähköpostilla lähetetty pdf-lasku ei ole sähköinen lasku. – Verkkolaskulaki ei koske alle 10 000 vuosiliikevaihdon yrityksiä.

Laskun tulee sisältää tiettyjä pakollisia laskutustietoja, joita Suomen laki ei ole tähän mennessä vielä vaatinut. Käytännössä tämä tarkoittaa, että laskun tulee täyttää finanssialan suositusten mukaisia Finvoice 3.0 verkkolaskun muotovaatimuksia.

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan E-laskuosoite

Paperimuotoisista laskuista on jo jonkin aikaa kerätty lisämaksu, joka yritysten välisessä kaupassa on kohonnut huomattavan suureksi. Osuuskunta pyrkii vähentämään paperilaskuista aiheutuvia kustannuksia siirtymällä ostolaskuissa kokonaan verkkolaskuliikenteen piiriin.

Osuuskunta ottaa vastaan e-laskuja verkkopankkiin. Yrityksen E-laskuosoite: 003725554712 OKOYFIHH. Laskuihin liittyvän muun dokumentaation voi toimittaa E-laskun liitteenä tai s-postiosoitteeseen toimisto@nettinoste.fi.