Aihearkisto: Uutiset

Osuuskunnan varsinainen kokous 24.7.2022 klo 13:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-salissa

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan varsinaisen kokouksen kutsuu hallitus koolle sunnuntaina 24.7.2022 kello 13:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-salissa, osoitteessa Väinämöinen 2.

Varsinaisessa kokouksessa päätetään osuuskuntalain 5. luvun 4§:n mukaan varsinaiselle kokoukselle kuuluvista asioista:

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta; 2) taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä; 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille; 4) hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan valinnasta.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä viikkoa ennen kokousta osuuskunnan osoitteessa: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta, Kokkovaarantie 1063, 88760 Iivantiira.

Kokousaineisto toimitetaan pyydettäessä osuuskunnan jäsenille. Aineistoa voi tilata osuuskunnan www-sivuston yhteydenottolomakkeella.

Hallitus

Osuuskunnan palvelujen hinnasto (1.5.2022-)

Osuuskunnan varsinainen kokous 29.8.2021 teki esityksen hintojen muutoksista, joiden pohjalta hallitus hyväksyi kokouksessaan 6.3.2022 uuden hinnaston. Liittymämaksut ja kuukausimaksut säilyvät ennallaan. Merkittävimmät 1.5.2022 voimaan astuvista muutoksista ovat:

  • Maksamattomasta laskusta aiheutuvasta muistutuslaskusta peritetään 6 € / muistutus, sisältäen laskukopion, maksutilanneselvityksen, postituskulut ja arvonlisäveron.
  • Pankkikulujen noususta johtuen paperilaskulisä on 3 € / lasku sisältäen arvonlisäveron.
  • Tietoliikenteen vikatilanteissa osuuskunta neuvoo edelleen jäseniä sähköposteilla ja puhelimitse. Kotitalouden sisätilaan sijaittuvan vian etsinnästä ja korjaustoimenpiteistä veloitetaan vastedes 60 € (sis. ALV) ja kilometrikorvaus.

Uusi hinnasto on noudettavissa osuuskunnan verkkosivuilta.

Osuuskunnan varsinainen kokous 29.8.2021 klo 13:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-salissa

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan varsinaisen kokouksen kutsuu hallitus koolle sunnuntaina 29.8.2021 kello 13:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-salissa, osoitteessa Väinämöinen 2.

Varsinaisessa kokouksessa päätetään osuuskuntalain 5. luvun 4§:n mukaan varsinaiselle kokoukselle kuuluvista asioista:

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta; 2) taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä; 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille; 4) hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan valinnasta; Lisäksi kokous hyväksyy esityksen tuotteiden hinnoittelusta.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä viikkoa ennen kokousta osuuskunnan osoitteessa: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta, Kokkovaarantie 1063, 88760 Iivantiira.

Kokousaineisto toimitetaan pyydettäessä osuuskunnan jäsenille. Aineistoa voi tilata osuuskunnan www-sivuston yhteydenottolomakkeella.

Hallitus

Asiakasliittymien kaista kasvaa lokakuun alkupuolella 200/200 Mbit/s tasolle

Osuuskunta on päivittänyt Internet-kapasiteettia koskevan IP Transit -sopimuksensa teleyhtiö Telian kanssa. Lokakuun alusta voimaan astuvan sopimuksen perusteella osuuskunnan Internet-yhteyden kaista kasvaa kaksinkertaiseksi.

Uusi sopimus mahdollistaa myös asiakasyhteyksien kaistan kasvattamisen kaksinkertaiseksi, niin että liittymien kautta tarjottu kaista voidaan lokakuun alkupuolella nostaa 200/200 Mbit/s tasolle.

Internet-yhteyksien kapasiteettitarve kasvaa nopeasti. Puhutaan eksponentiaalisesta kasvusta. Erityisesti verkkoneuvottelujen yleistyminen ja siirtyminen nettivälitteiseen teräväpiirto-TV -välitykseen siirtyminen lisää jatkuvasti kaistan tarvetta.

Tässä kohdin tehty valokuituinvestointi osoittaa voimansa. Valokuituverkossa kapasiteetin nosto on kohtalaisen pieni toimenpide. Toteutettava muutos suoritetaan laiteasetuksia muuttamalla. Näin valokuituverkko noudattaa kestävän kehityksen tunnusmerkkejä.

Langatonta viestintää tarvitaan toki vastaisuudessakin, mutta sillä on oma rajattu käyttöalueensa. Mobiliverkon päivittäminen suoritetaan sen sijaan yleensä ns. haarukannosto -periaatteella eli koko verkko – asiakaslaitteista laitehuonevälineistöön asti – joudutaan rakentamaan uudelleen.

Uusi palvelutaso ei vaikuta osuuskunnan kuukausimaksujen hinnoitteluun.

Kohti sähköistä maksuliikennettä

Tietoyhteiskunta tekee hiljalleen tuloaan. Pankit ovat tämän kehityksen kannalta avainasemassa. Huhtikuun alussa voimaan astunut laki tuo yritysten välisen maksuliikenteen sähköisten menettelyjen piiriin.

Sähköpostilaskuihin liittyvät hankaluudet

Suurin osuuskunnan asiakkaista suorittavat kuukausimaksujaan pankin E-laskupalvelun kautta. Tämän järjestelmän piiriin kuuluu paperilasku-, suoramaksu- ja E-laskuasiakkaat. Osuuskunta on mahdollistanut myös sähköpostilaskutuksen, mutta järjestelmään liittyy merkittäviä ongelmia.

Pankki lupasi yhteistyön alussa ja sen jälkeenkin useita kertoja, että palvelupalettiin tulee myös sähköpostiasiakkaita koskeva tuote. Tällä hetkellä sähköpostilaskuja voi lähettää älypuhelimen avulla, mutta kyseisen menettelyn edut ovat vähäisiä.

Osuuskunnan ostolaskut

Vuoden 2020 huhtikuusta alkaen yrityksillä on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa. Sähköinen lasku tarkoittaa vain sähköisestä laskutusjärjestelmästä toiseen lähetettyä laskua. Esimerkiksi sähköpostilla lähetetty pdf-lasku ei ole sähköinen lasku. – Verkkolaskulaki ei koske alle 10 000 vuosiliikevaihdon yrityksiä.

Laskun tulee sisältää tiettyjä pakollisia laskutustietoja, joita Suomen laki ei ole tähän mennessä vielä vaatinut. Käytännössä tämä tarkoittaa, että laskun tulee täyttää finanssialan suositusten mukaisia Finvoice 3.0 verkkolaskun muotovaatimuksia.

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan E-laskuosoite

Paperimuotoisista laskuista on jo jonkin aikaa kerätty lisämaksu, joka yritysten välisessä kaupassa on kohonnut huomattavan suureksi. Osuuskunta pyrkii vähentämään paperilaskuista aiheutuvia kustannuksia siirtymällä ostolaskuissa kokonaan verkkolaskuliikenteen piiriin.

Osuuskunta ottaa vastaan e-laskuja verkkopankkiin. Yrityksen E-laskuosoite: 003725554712 OKOYFIHH. Laskuihin liittyvän muun dokumentaation voi toimittaa E-laskun liitteenä tai s-postiosoitteeseen toimisto@nettinoste.fi.

TRAFICOM:in tukipäätös Kuhmon valokuidun runkoverkkojen rakentamisesta

Kainuun maakunta kilpailutti kesällä 2018 kahden Kuhmossa sijaitsevan alueen tietoliikennerakentamisen tukia. Kilpailutus koski Kuhmon läntisten ja eteläisten alueiden runkoreittejä. Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta voitti tarjouskilpailun.

Hankkeiden tarkoituksena on mahdollistaa kyseisten harvaan asuttujen maaseutualueiden asukkaiden elinehtoja ja yritysten toimintaedellytyksiä, niin että alueille voidaan rakentaa tietoyhteiskunnan vaatimat edistykselliset tietoliikenneyhteydet.

TRAFICOM teki 4.12.2019 tukipäätöksen, jonka mukaan osuuskunnan LÄNSINOSTE-hankkeelle on myönnettävissä tukea korkeintaan 243 947 euroa ja ETELÄNOSTE-hankkeelle 263 184 euroa.

Kuhmon kaupunki on aikaisemmin päättänyt osallistua hankkeiden kokonaisrahoitukseen 8 prosentilla, niin että julkinen rahoitusosuus on yhteensä 66%. LÄNSINOSTE:en hanke-ehdotuksen rakenteista ovat tukikelpoisia 94,3%. ETELÄNOSTE:een rakenteiden tukikelpoisuus on vastaavasti 97,5%.

Hankkeiden toteutumisen edellytyksenä on, että osuuskunta onnistuu aktivoimaan runkoverkkojen varrella sijaitsevia kyliä hakemaan maaseutuohjelman kyläverkkorakentamisen tukea omien kyläverkkojen rakentamiseen.

Tukipäätös edistää myös osuuskunnan yhteistyötä ELISA Oyj:n kanssa. Teleyhtiö tarvitsee valokuituyhteyksiä Kekkostien ja Nurmeksentien varrella sijaitseville tukiasemille. Uusi Kekkostien runkoreitti tuottaa silmukkarakenteen, joka parantaa aikaisemmin rakennettujen Luoteis-Kuhmon kyläverkkojen toimintavarmuutta.

Hallituksen järjestäytyminen 20.08.2019

30.06.2019 pidetyssä osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa päätettiin, että hallitukseen valitaan 4 jäsentä. Hallitukseen valittiin Veikko Tikkanen, Philip Donner, Voitto Pulkkinen ja Eeva Piirainen.

Osuuskunnan hallitus järjestäytyi kokouksessaan 20.08.2019. Päätettiin pitää hiljainen hetki kynttilän ääressä edesmenneen Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan, Veikko Tikkasen muistoa kunnioittaen.

Hallitus totesi, että Veikko Tikkasen äkillisen poismenon jälkeen hallituksessa on enää 3 jäsentä. Todettiin lisäksi, että hallituksen kokoonpano on edelleen osuuskunnan sääntöjen ja lain mukainen. Päätettiin, että uuden jäsenen valinta tapahtuu lain mukaisesti seuraavassa, jäsenet valitsevassa osuuskunnan kokouksessa.

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa päätettiin myös, että hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus päätti yksimielisesti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Philip Donner.