Tuotantokatkos 1.7.2020

Kyläverkoissa on ollut sähkökatkoksista johtuen huomattavia tuotantokatkoksia.

Koko verkko saatiin hankitun aggregaatin avulla käyntiin klo 12:30. Sähköyhtiö varoittaa kuitenkin mahdollisista lisäkatkoista.

Kohti sähköistä maksuliikennettä

Tietoyhteiskunta tekee hiljalleen tuloaan. Pankit ovat tämän kehityksen kannalta avainasemassa. Huhtikuun alussa voimaan astunut laki tuo yritysten välisen maksuliikenteen sähköisten menettelyjen piiriin.

Sähköpostilaskuihin liittyvät hankaluudet

Valtaosa osuuskunnan asiakkaista suorittavat kuukausimaksujaan pankin E-laskupalvelun kautta. Tämän järjestelmän piiriin kuuluu paperilasku-, suoramaksu- ja E-laskuasiakkaat.

Pankki lupasi yhteistyön alussa ja useita kertoja sen jälkeenkin, että tähän palvelupalettiin tulee myös sähköpostiasiakkaita koskeva tuote. Tällä hetkellä sähköpostilaskuja voi lähettää älypuhelimen avulla, mutta kyseisen menettelyn edut ovat vähäisiä.

Osuuskunnan ostolaskut

Vuoden 2020 huhtikuusta alkaen yrityksillä on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa. Sähköinen lasku tarkoittaa vain sähköisestä laskutusjärjestelmästä toiseen lähetettyä laskua. Esimerkiksi sähköpostilla lähetetty pdf-lasku ei ole sähköinen lasku. – Verkkolaskulaki ei koske alle 10 000 vuosiliikevaihdon yrityksiä.

Laskun tulee sisältää tiettyjä pakollisia laskutustietoja, joita Suomen laki ei ole tähän mennessä vielä vaatinut. Käytännössä tämä tarkoittaa, että laskun tulee täyttää finanssialan suositusten mukaisia Finvoice 3.0 verkkolaskun muotovaatimuksia.

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan E-laskuosoite

Paperimuotoisista laskuista on jo jonkin aikaa kerätty lisämaksu, joka yritysten välisessä kaupassa on kohonnut huomattavan suureksi. Osuuskunta pyrkii vähentämään paperilaskuista aiheutuvia kustannuksia siirtymällä ostolaskuissa kokonaan verkkolaskuliikenteen piiriin.

Osuuskunta ottaa vastaan e-laskuja verkkopankkiin. Yrityksen E-laskuosoite: 003725554712 OKOYFIHH. Laskuihin liittyvän muun dokumentaation voi tarvittaessa toimittaa E-laskun liitteenä tai s-postiosoitteeseen toimisto@nettinoste.fi.

TRAFICOM:in tukipäätös Kuhmon valokuidun runkoverkkojen rakentamisesta

Kainuun maakunta kilpailutti kesällä 2018 kahden Kuhmossa sijaitsevan alueen tietoliikennerakentamisen tukia. Kilpailutus koski Kuhmon läntisten ja eteläisten alueiden runkoreittejä. Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta voitti tarjouskilpailun.

Hankkeiden tarkoituksena on mahdollistaa kyseisten harvaan asuttujen maaseutualueiden asukkaiden elinehtoja ja yritysten toimintaedellytyksiä, niin että alueille voidaan rakentaa tietoyhteiskunnan vaatimat edistykselliset tietoliikenneyhteydet.

TRAFICOM teki 4.12.2019 tukipäätöksen, jonka mukaan osuuskunnan LÄNSINOSTE-hankkeelle on myönnettävissä tukea korkeintaan 243 947 euroa ja ETELÄNOSTE-hankkeelle 263 184 euroa.

Kuhmon kaupunki on aikaisemmin päättänyt osallistua hankkeiden kokonaisrahoitukseen 8 prosentilla, niin että julkinen rahoitusosuus on yhteensä 66%. LÄNSINOSTE:en hanke-ehdotuksen rakenteista ovat tukikelpoisia 94,3%. ETELÄNOSTE:een rakenteiden tukikelpoisuus on vastaavasti 97,5%.

Hankkeiden toteutumisen edellytyksenä on, että osuuskunta onnistuu aktivoimaan runkoverkkojen varrella sijaitsevia kyliä hakemaan maaseutuohjelman kyläverkkorakentamisen tukea omien kyläverkkojen rakentamiseen.

Tukipäätös edistää myös osuuskunnan yhteistyötä ELISA Oyj:n kanssa. Teleyhtiö tarvitsee valokuituyhteyksiä Kekkostien ja Nurmeksentien varrella sijaitseville tukiasemille. Uusi Kekkostien runkoreitti tuottaa silmukkarakenteen, joka parantaa aikaisemmin rakennettujen Luoteis-Kuhmon kyläverkkojen toimintavarmuutta.

Pitkäaikaisen sähkökatkoksen aiheuttama tuotantokatkos 30.12.2019

Hietaperässä oli yön aikana niin pitkäaikainen sähkökatkos, että varasähkö loppui, jolloin nettiyhteys katkesi. Sähköt palautuivat aamulla puoli kahdeksan aikaan, jolloin akut rupesivat latautumaan. Tällöin myös Internet-yhteys rupesi toimimaan.

Kyläverkkojen kytkimet saatiin seuraavan yön aikana toimimaan. Yksi Hietaperän kytkimistä kuitenkin rikkoontui, josta syystä syntyi tilan ahtautta. Tästä johtuen Pohjoispuolentien ja Vieksinjoentien varrella on vielä muutamia asiakkaita, joille ei vielä ole onnistuttu rakentamaan toimivaa yhteyttä.

Vikatllanteessa pyydetään ottamaan yhteyttä vikailmoituslomakkella tai puhelimitse numeroon 040-0404 555. Korjauksen nopeuttamiseksi asiakkaita pyydetään pitämään mediamuuntimia kiinni sähköverkossa.

Pahoittelemme mahdollisia hankaluuksia.

Hallituksen järjestäytyminen 20.08.2019

30.06.2019 pidetyssä osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa päätettiin, että hallitukseen valitaan 4 jäsentä. Hallitukseen valittiin Veikko Tikkanen, Philip Donner, Voitto Pulkkinen ja Eeva Piirainen.

Osuuskunnan hallitus järjestäytyi kokouksessaan 20.08.2019. Päätettiin pitää hiljainen hetki kynttilän ääressä edesmenneen Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan, Veikko Tikkasen muistoa kunnioittaen.

Hallitus totesi, että Veikko Tikkasen äkillisen poismenon jälkeen hallituksessa on enää 3 jäsentä. Todettiin lisäksi, että hallituksen kokoonpano on edelleen osuuskunnan sääntöjen ja lain mukainen. Päätettiin, että uuden jäsenen valinta tapahtuu lain mukaisesti seuraavassa, jäsenet valitsevassa osuuskunnan kokouksessa.

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa päätettiin myös, että hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus päätti yksimielisesti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Philip Donner.

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan varsinainen kokous 30.6.2019 klo 16:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-salissa

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan varsinaisen kokouksen kutsuu hallitus koolle sunnuntaina 30.6.2019 kello 16:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-salissa, osoitteessa Väinämöinen 2. Varsinaisessa kokouksessa päätetään osuuskuntalain 5. luvun 4§:n mukaan varsinaiselle kokoukselle kuuluvista asioista:

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2) taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä;
3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille;
4) hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan valinnasta;

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (tilintarkastus on käynnissä) ovat nähtävillä viikkoa ennen kokousta osoitteessa: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta, Kokkovaarantie 1063, 88760 Iivantiira. Kokousaineisto toimitetaan pyydettäessä osuuskunnan jäsenille. Aineistoa voi tilata osuuskunnan www-sivuston yhteydenottolomakkeella.

Hallitus

Valtakirjalomake 2019

Osuuskunnan varsinainen kokous 31.5.2018 klo 16:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-salissa

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan varsinainen kokous pidetään torstaina 31.5.2018 kello 16:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-salissa. Kokouksessa käsitellään varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (tilintarkastus on käynnissä) ovat nähtävillä osoitteessa: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta, Kokkovaarantie 1063, 88760 Iivantiira. Aineisto toimitetaan pyydettäessa osuuskunnan jäsenille. Aineistoa voi tilata sivuston yhteydenottolomakkeella.

Hallitus