NOSTE-hanke

NOSTE oli Kainuun ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta vuosina 2014 ja 2015 tuettu hanke, joka oli kokonaisbudjetiltaan lähes 1.9 meuroa. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa harvaan asutun maaseudun asukkaille, elinkeinonharjoittajille ja yrittäjille parempia elinehtoja.

Luoteis-Kuhmon kylien asukkaat rakensivat itselleen omaehtoisesti suurella talkoopanoksella ja LEADER-metodia hyödyntäen valokuitupohjaisia kyläverkkoja. Nopeassa, jäsenten omistamassa ja avoimessa verkossa on mahdollista tuottaa tietoyhteiskunnan hyvin toimivia ja kustannustehokkaita palveluja.

NOSTE-hanke päättyi 31.8.2015. Osuuskunta suoritti syksyn alussa Kainuun ELY-keskukselle hankkeen viimeisen maksatuserän ja jätti hankkeen loppuraportin. Sen jälkeen Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta allekirjoitti sopimuksen internetyhteyden avaamisesta TeliaSoneran kanssa. Joulukuussa käynnistetystä verkosta ja yrityksen liiketoiminnasta vastaa osuuskunta.

Tuotantotilassa olevan verkon toimintaa koskevissa seikoissa asioidaan osuuskunnan kanssa, johon voi pitää yhteyttä verkkosivuston yhteydenottolomakkeen avulla.

Osuuskunta rakentaa kesällä 2016 Vieksinjoen-Katerman lisäaluetta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta saadulla tuella. Iivantiiran kyläyhdistys ry valmistautuu samoin Juttua-Hiekkalan lisäalueen LEADER-rahoitteiseen rakentamiseen.

EU-lippu ja tunnuslause ELY Logo ja tunnuslause